Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Grondverzet is al het werk waarbij grond wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen. Voor grondverzet buiten uw eigen perceel gelden regels. Deze regels zijn uitgewerkt in de Nota Bodembeheer IJsselland en de bodemkwaliteitskaarten IJsselland. In veel gevallen is voor grondverzet een melding op grond van het Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond. Als u met eigen middelen grond verzet hoeft u geen melding te doen. Het melden van grondverzet is alleen nodig bij bedrijfsmatig grondverzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer, maar ook voor een inwoner die een aannemer inhuurt. De melding doet u uiterlijk vijf werkdagen voor de start van het werk bij het meldpunt bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden hergebruikt. De regels hiervoor staan in het Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. Schone en licht verontreinigde grond mag worden toegepast onder de regels van het Besluit Bodemkwaliteit.

Op de bodemkwaliteitskaarten kunt u zien tussen welke gebieden grond kan worden hergebruikt. Als u aan de regels van de nota Bodembeheer IJsselland voldoet, mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

Aanvraag