Bodemonderzoek aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging, een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen of milieu of bij het vermoeden dat de bodem verontreinigd is.

De eigenaar van het perceel moet voor een bodemonderzoek een gespecialiseerd bureau inhuren. Ook betaalt de eigenaar hiervan de kosten. Het bureau onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van de bodem op locatie. Op basis van het onderzoek beoordeelt de gemeente of u op de grond mag bouwen. Is er verontreiniging aangetoond dan bepaalt de gemeente of dit belemmeringen oplevert voor uw plan. Soms moet er een nader onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van ernstige of niet-ernstige bodemverontreiniging. Dit bepaalt of er gesaneerd moet worden en wanneer.

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de aanpak van ernstige bodemverontreinigingen in de gemeente Kampen. Meer informatie over het saneren van de bodem vindt u op www.overijssel.nl.

Bij de gemeente kunt u bodeminformatie opvragen via telefoonnummer 14 038.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.