Bodemonderzoek aanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging, een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen of milieu of bij het vermoeden dat de bodem verontreinigd is.

De eigenaar van het perceel moet voor een bodemonderzoek een gespecialiseerd bureau inhuren. Ook betaalt de eigenaar hiervan de kosten. Het bureau onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van de bodem op locatie. Op basis van het onderzoek beoordeelt de gemeente of u op de grond mag bouwen. Is er verontreiniging aangetoond dan bepaalt de gemeente of dit belemmeringen oplevert voor uw plan. Soms moet er een nader onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van ernstige of niet-ernstige bodemverontreiniging. Dit bepaalt of er gesaneerd moet worden en wanneer.

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de aanpak van ernstige bodemverontreinigingen in de gemeente Kampen. Meer informatie over het saneren van de bodem vindt u op www.overijssel.nl.

Bij de gemeente kunt u bodeminformatie opvragen via telefoonnummer 14 038.