Bodemonderzoek aanvragen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. Het rapport van dit onderzoek stuurt u naar de gemeente via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een bodemonderzoek laten uitvoeren? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u te maken krijgen met bodemonderzoek. Bijvoorbeeld bij een omgevingsplanwijziging, een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen of milieu of bij het vermoeden dat de bodem verontreinigd is.

Aanvragen

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

 • Vraag een bodemonderzoek aan bij een erkend adviesbureauexterne-link-icoon.
 • U ontvangt een rapport.
 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt het bodemonderzoek daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

Op basis van het onderzoek beoordeelt de gemeente of u op de grond mag bouwen. Is er verontreiniging aangetoond dan bepaalt de gemeente of dit belemmeringen oplevert voor uw plan. Soms moet er een nader onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van ernstige of niet-ernstige bodemverontreiniging. Dit bepaalt of er gesaneerd moet worden en wanneer.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U bent eigenaar van de grond of u heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Contact

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de aanpak van ernstige bodemverontreinigingen in de gemeente Kampen. Meer informatie over het saneren van de bodem vindt u op www.overijssel.nlexterne-link-icoon.

Bij de gemeente kunt u bodeminformatie opvragen via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving

Meer informatie