Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, noodzakelijke hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • hoge noodzakelijke zorgkosten die uw verzekering niet betaalt

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 2 maanden nadat de kosten zijn gemaakt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen met DigiD. Vraagt u bijzondere bijstand als bedrijf aan voor een cliënt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen met eHerkenning.

U kunt voor bijzondere bijstand ook bellen met 14 038 of een bezoek brengen aan de balie Inkomen en zorg in het stadhuis.

Komt u naar het stadhuis neem dan het volgende mee:

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
 • bewijs van uw vermogen
 • geldig identiteitsbewijs
 • rekening van de kosten

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft weinig vermogen.
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening. Als u:

 • kon voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt;
 • niet hebt gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie