Bijzondere bijstand aanvragen

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
 • schoolkosten van uw kind

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft weinig vermogen.
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand neemt u binnen twee maanden nadat de kosten gemaakt zijn, contact op met de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 14 038 of een bezoek brengen aan de balie inkomen en zorg in het stadhuis.

U neemt het volgende mee:

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
 • bewijs van uw vermogen
 • geldig identiteitsbewijs
 • rekening van de kosten

Het is niet mogelijk een aanvraag voor bijzondere bijstand digitaal naar ons toe te sturen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening. Als u:

 • kon voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt;
 • niet hebt gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.