Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en moet u onverwacht hoge kosten betalen? Voor sommige noodzakelijke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Bijzondere bijstand aanvragen
(met DigiD)
 Bijzondere bijstand aanvragen
(met eHerkenning)

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
 • schoolkosten van uw kind

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen twee maanden nadat de kosten zijn gemaakt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen (met DigiD). Vraagt u bijzondere bijstand als bedrijf aan voor een cliënt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen met eHerkenning.

U kunt voor bijzondere bijstand ook bellen met 14 038 of een bezoek brengen aan de balie inkomen en zorg in het stadhuis.

Komt u naar het stadhuis neem dan het volgende mee:

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
 • bewijs van uw vermogen
 • geldig identiteitsbewijs
 • rekening van de kosten

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U heeft een laag inkomen.
 • U heeft weinig vermogen.
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening. Als u:

 • kon voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig hebt;
 • niet hebt gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.