Bijdrage medisch afval

Gooit u veel medisch afval weg? U kunt de gemeente dan vragen om een bijdrage in uw afvalkosten.

Beschrijving

Gebruikt u incontinentiemateriaal, een stoma of materiaal voor nierdialyse? Uw afvalkosten zijn dan hoger, omdat u meer afval weggooit. U kunt de gemeente vragen om een financiële bijdrage. De bijdrage is maximaal € 30 per jaar. Wij verrekenen de bijdrage het volgende jaar automatisch met uw afvalstoffenheffing.

Aanvragen

U vraagt de bijdrage voor medisch afval aan bij de gemeente. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Stuur bij de aanvraag een scan of foto van de rekening van uw apotheek of leverancier mee. Op de rekening moeten wij kunnen zien dat u de materialen langer dan 3 maanden gebruikt.

Een bijdrage moet u voor 31 december aanvragen. U doet de aanvraag voor het volgende belastingjaar. U hoeft de bijdrage niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. Wij kunnen hier wel om vragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een bijdrage voor medisch afval te ontvangen zijn:

  • U woont zelfstandig in een woning, die niet is aangesloten bij een zorginstelling.
  • U gebruikt de materialen langer dan 3 maanden.
  • U vraagt de bijdrage aan voor het volgende jaar.
  • Krijgt u kwijtschelding voor uw afvalkosten? U ontvangt dan geen bijdrage voor medisch afval.

De volledige voorwaarden staan in de Bijdrageregeling medisch afval 2011externe-link-icoon.

Contact

Heeft u vragen over de bijdrage voor medisch afval? Of kunt u de bijdrage niet online aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via e-mail: heffing@kampen.nl.