Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit via een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief, waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing.

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt uw bezwaar. Dit doen zij tijdens een hoorzitting. De commissie brengt daarna een advies uit. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een besluit over het door u ingediende bezwaar.

Aanwezig zijn bij een hoorzitting

De hoorzittingen van de commissie zijn iedere 2 weken op woensdag vanaf 17.00 uur. Een hoorzitting is in principe openbaar, maar het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u bij een hoorzitting aanwezig zijn? U kunt zich dan aanmelden door een e-mail te sturen naar bezwaren@kampen.nl.

Ontvangt u een bevestiging van de bezwaarschriftencommissie, dat u bij een hoorzitting aanwezig kunt zijn? Neem deze bevestiging dan mee naar de hoorzitting.

Agenda bezwaarschriftencommissie

De onderwerpen die de commissie behandelt staan op deze pagina. Deze informatie wordt uiterlijk 1 week voor de hoorzitting gepubliceerd.

woensdag 11 mei

17:00 - 18:00 uur                tegen omgevingsvergunning paardenstal