Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Aanvragen

Zorgt u zelf voor de betaling vul dan het betalingskenmerk in. Het betalingskenmerk staat onderaan de aanslag vermeld. Betaling van de belasting kan uitsluitend op IBAN-nummer NL15BNGH0285136143 van de gemeente Kampen.

Betaalt u in termijnen, dan vervalt de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Is het beslist niet mogelijk uw belasting op tijd te betalen? Neem dan contact op met de afdeling Administratie en ondersteuning.

Betaalt u de belasting niet voor de uiterste vervaldatum, zonder dat uitstel van betaling is verleend,? Wij sturen dan uiterlijk twee weken na de vervaldatum een aanmaning. Deze aanmaning brengt kosten met zich mee. De kosten zijn wettelijk vastgesteld op € 8,00 voor een vordering tot € 454,00. Bij een vordering van € 454,00 of meer zijn de kosten € 18,00. De kosten van de aanmaning moeten door u worden betaald.

Als u ook na een aanmaning niet volledig betaalt, dan ontvangt u een dwangbevel. Onbetaalde aanmaningskosten leiden ook tot een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn, net als de aanmaningskosten, voor uw rekening. Bij een vordering tot € 45,00 kost een dwangbevel € 45,00. Bij een vordering boven dit bedrag komt er voor elke € 45,00 nog eens € 4,00 bij.

Voorwaarden

U kunt de belasting gespreid betalen in acht termijnen. Gespreid betalen is alleen mogelijk voor aanslagen hoger dan € 50,00 en lager dan € 2.500,00. U moet de gemeente dan machtigen het bedrag automatisch te innen. Meer informatie vindt u bij 'Automatische incasso gemeentelijke belastingen'. Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Dan moet de belasting binnen twee maanden zijn betaald.

Wet en regelgeving

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier