Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan via belastingen.kampen.nl of neem contact met ons op.

Beschrijving

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een afspraak met u maken. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in delen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Aanvragen

Zorgt u zelf voor de betaling vul dan het betalingskenmerk in. Het betalingskenmerk staat onderaan de aanslag. Betaling van de belasting kan alleen op bankrekeningnummer NL15BNGH0285136143 van de gemeente Kampen.

Betaalt u in delen, dan is een betalingsregeling niet mogelijk. Is het beslist niet mogelijk uw belasting op tijd te betalen? Neem dan contact op met de afdeling Administratie en ondersteuning.

Betaalt u de belasting niet voor de uiterste vervaldatum? En heeft u geen uitstel van betaling gekregen? Wij sturen dan uiterlijk twee weken na de vervaldatum een aanmaning. Deze aanmaning brengt kosten met zich mee. De kosten zijn wettelijk vastgesteld op € 9 voor een vordering tot € 454 Bij een vordering van € 454 of meer zijn de kosten € 19 De kosten van de aanmaning moeten door u worden betaald.

Als u ook na een aanmaning niet volledig betaalt, dan ontvangt u een dwangbevel. Onbetaalde aanmaningskosten leiden ook tot een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn, net als de aanmaningskosten, voor uw rekening. Bij een vordering tot € 45 kost een dwangbevel € 49. Bij een vordering boven dit bedrag komt er voor elke € 45 nog eens € 4 bij.

Voorwaarden

U kunt de belasting gespreid betalen in 8 delen. Gespreid betalen is alleen mogelijk voor aanslagen hoger dan € 50 en lager dan € 2.600. U moet de gemeente dan machtigen het bedrag automatisch te innen. Meer informatie vindt u bij 'Automatische incasso gemeentelijke belastingen'. Maakt u geen gebruik van automatische incasso? Dan moet de belasting binnen 2 maanden zijn betaald.

Contact

Kunt u de gemeentebelasting niet betalen? Heeft u vragen over een betalingsregeling? Of kunt u de betalingsregeling niet digitaal aanvragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 3) of via invordering@kampen.nl.

Wet en regelgeving