WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking aan het begin van elk jaar. Hierop staat ook meteen vermeld wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen.

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

Gebruikt u een woning? Dan kunt u ook een WOZ-beschikking krijgen. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak.

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl.

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

In een taxatieverslag staat onder andere:

  • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
  • de kadastrale gegevens
  • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
  • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning, pand of perceel, kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.