WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via de website woz.kampen.nl. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl.

Taxatieverslag opvragen (met DigiD)

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking aan het begin van elk jaar. Hierop staat ook meteen vermeld wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen.

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

Gebruikt u een woning? Dan kunt u ook een WOZ-beschikking krijgen. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak.

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl.

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

In een taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • staat van het onderhoud
  • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl.

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente. Dit kan door een telefoontje, een e-mail of een schriftelijke reactie naar het team Belasting en Inning. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Na uw melding komt er meestal een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Is er een fout gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan past de gemeente de WOZ-waarde voor u aan. Bent u het alsnog niet eens met de waardebepaling, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag alsnog formeel bezwaar maken.

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.