Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Verhuist u binnen het belastingjaar naar een andere gemeente? U betaalt dan geen rioolheffing over de rest van het jaar.

Informatie over kwijtschelding vindt u op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt uw bezwaar sturen naar de gemeente Kampen. Dit kan ook via belasting.kampen.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

De rioolheffing voor onroerende zaken is € 127,20 per perceel. Voor onroerende zaken die niet hoofdzakelijk als woning worden gebruikt is de rioolheffing 0,068% van de WOZ-waarde. Op belasting.kampen.nl kunt u uw aanslag inzien. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

(tarieven 2022)

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar heffing@kampen.nl.