Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

Verhuist u binnen het belastingjaar naar een andere gemeente? Dan krijgt u vermindering over de resterende hele maanden.

Informatie over kwijtschelding vindt u op de pagina 'Belastingen en heffingen, kwijtschelding'.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De rioolheffing voor onroerende zaken is € 123,48 per perceel. Voor onroerende zaken die niet hoofdzakelijk als woning worden gebruikt is de rioolheffing 0,0659% van de WOZ-waarde.

(tarieven 2019)

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar heffing@kampen.nl.