Hondenbelasting

U kunt uw hond direct online aanmelden of afmelden bij de gemeente Kampen.

Hond aan- of afmelden (met DigiD)

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

De gemeente controleert periodiek of u uw hond heeft aangemeld en daarvoor hondenbelasting betaalt.

Woont u in de gemeente Kampen en gaat u verhuizen? Wij registreren uw al aangemelde hond dan automatisch op het nieuwe adres. Gaat u buiten de gemeente Kampen wonen? Wij melden uw hond dan automatisch af. U hoeft dit dan niet zelf door te geven.

U kunt uw hond online of schriftelijk aanmelden of afmelden. Online aanmelden of afmelden kunt u direct doen. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Schriftelijk aanmelden of afmelden kunt u doen door het aan- of afmeldformulier in te vullen en per post te versturen.

U ontvangt jaarlijks een aanslag voor hondenbelasting van de gemeente.

De gemeente kan gegevens bij u opvragen. Bijvoorbeeld:

 • een koopbewijs of verkoopbewijs
 • het aantal honden dat u al heeft
 • een euthanasieverklaring
 • een crematiebewijs
 • een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is

U neemt contact op met de gemeente als:

 • u een nieuwe hond heeft gekocht
 • u uw hond heeft verkocht
 • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
 • uw hond is overleden

U betaalt geen hondenbelasting voor een: 

 • blindengeleidehond
 • hulphond
 • hond in een asiel
 • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

De tarieven van de hondenbelasting voor 2019 zijn:

 • per hond: € 86,88 per belastingjaar
 • per kennel: € 260,64 per belastingjaar

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.