Asbestdaken verboden vanaf eind 2024

Vanaf eind 2024 is asbest op daken verboden in Nederland. Het verbod is door de rijksoverheid ingesteld en geldt voor alle asbesthoudende dakbedekking, bijvoorbeeld in de vorm van golfplaten, dakleien en dakleer (bitumen). Dit betekent dat u vóór 2025 uw asbestdak moet (laten) verwijderen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal onder de dakbedekking. Het verbod geldt ook niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Het is wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij het vervangen van uw dak.

Waarom deze maatregel?

Daken worden door de jaren heen aangetast door weer en wind. Bij asbestdaken kunnen daardoor asbestvezels vrijkomen. Met het verbod op asbestdaken wil de overheid zoveel mogelijk milieu- en gezondheidsproblemen voorkomen die ontstaan door het vrijkomen van asbestvezels in de lucht. Asbest is namelijk een kankerverwekkende stof.

Daarnaast zorgen asbestdaken bij brand voor extra gezondheidsrisico’s en hoge kosten voor het opruimen van het door de brand verspreide asbest. Ook daarom is verwijdering (sanering) van asbestdaken noodzakelijk.

Waar vindt u asbest?

Vanaf 1993 is het verboden om asbest te gebruiken. U kunt er dus vanuit gaan dat na 1994 geen asbest meer is toegepast.

Waar kunt u asbest nog wel aantreffen?

  • In golfplaten op een gebouw, aanbouw of schuur. Asbest werd voor 1994 in golfplaten verwerkt. Asbestgolfplaten liggen op veel boerenschuren, op bedrijfsdaken of kleine schuurtjes. Golfplaten die vanaf 1994 geproduceerd zijn bevatten géén asbest. U ziet dan op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT (new technology), AFM (asbest free material) of NA (non asbestos) staan.
  • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn. Daar zit geen asbest in. Heeft u verdachte dakleien? Een gecertificeerd inventarisatiebedrijf kan dit onderzoeken.
  • Asbest kan ook in dakleer verwerkt zijn. Meestal wordt dit op platte daken gebruikt.

Zelf verwijderen en afvoeren van asbest

U mag als particulier wanneer u in totaal niet meer dan 35 vierkante meter asbestdak op uw perceel heeft dit zelf verwijderen en afvoeren met een gewicht tot aan 600 kilo. Verwijderen van asbest moet u ruim van te voren, voordat u wilt gaan verwijderen, melden bij het omgevingsloket online. Voorwaarde is dat het materiaal hechtgebonden, onbeschadigd en geschroefd is. Sterk verweerde of kapotte asbestplaten mag u niet zelf verwijderen. Dakleien mag u ook niet zelf verwijderen, omdat deze vaak vastgespijkerd zijn. De omgevingsdienst IJsselland kan u vertellen of u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf of dat u het zelf kunt verwijderen. Voor meer informatie kunt u bellen met 088 - 525 10 50.

Collectief saneren asbestdaken < 35 vierkante meter

Gedetailleerde uitleg met draaiboek voor wijk-, buurt- en duurzaamheidsverenigingen om samen met buren kleine asbestdaken te vervangen.

Voorbereiding

Melding doorgeven

Afvoeren van het door u verwijderde asbest

Heeft u het asbest verwijderd en goed ingepakt? Breng het dan naar Recycling Kampen, Haatlandhaven 16 in Kampen. Asbest dakplaten die niet goed zijn verpakt, worden niet geaccepteerd. Voor het inleveren van asbest moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • dubbel verpakt in doorzichtig plastic (PE folie 0,2 mm dik)
  • voorzien van een duidelijk zichtbare sticker met daarop ‘asbest’
  • elke laag plastic dichtvouwen en aftapen (niet met touw, dat geeft kans op scheuren in de verpakking)
  • Leg het asbest zorgvuldig in de daarvoor bestemde container. Niet storten of gooien.

Is het asbest niet goed verpakt? U kunt dan bij Recycling Kampen alsnog aparte zakken en folie voor asbest krijgen. U moet het asbest dan wel buiten het terrein van Recycling Kampen verpakken.

Voldoet u niet aan de eisen?

Heeft u meer dan 35 vierkante meter asbest op uw dak(en)? Of voldoet u op een andere manier niet aan de eisen? U moet het asbest dan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten saneren. Gecertificeerde bedrijven vindt u op www.ascert.nl.

Meer informatie

In de Asbestwegwijzer op www.infomil.nl kunt u zien waar binnen en buiten uw huis asbest kan zitten. Op de website van MilieuCentraal leest u meer informatie over asbestvrije en asbesthoudende golfplaten en hoe u ze herkent.

Kijk voor meer informatie over asbestdaken en het verwijderen ervan op:

Heeft u nog vragen? U kunt altijd bellen met de gemeente Kampen via telefoonnummer: 14038 of een e-mail sturen naar: asbestdaken@kampen.nl.