Ondergrondse restafvalcontainers

In alle kernen van de gemeente Kampen staan ondergrondse containers voor restafval. Als inwoner kunt u restafval daardoor op elk moment wegbrengen. De containers hebben een inwerpopening van 40 liter. 

Om de ondergrondse restafvalcontainer te kunnen gebruiken, heeft u een afvalpas nodig.

Gebruik ondergrondse restafvalcontainers

In de opening van de container past een huisvuilzak die voor ongeveer tweederde is gevuld (40 liter).

  • Houd de afvalpas boven het rechthoekige vlak op de container. Het groene lampje linksboven op de paslezer licht nu op.
  • Wacht enkele seconden. Op het beeldscherm staat wanneer u de klep kunt openen.
  • Open de klep van de container en plaats uw afval in de inwerpopening. Op dat moment worden ook de kosten geregistreerd.
  • Sluit de klep van de container.
  • Wilt u meer afval aanbieden? Herhaal dan deze handelingen.
  • De kosten voor het openen van een ondergrondse afvalcontainer is € 1,90 (tarief 2021).

Let op: u betaalt alleen kosten als u de klep heeft geopend en niet direct als het groene lampje gaat branden.

Storing melden

Kunt u door een storing uw afval niet in een ondergrondse container kwijt? Geef de storing dan door aan het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038. U betaalt alleen kosten als u de klep heeft geopend en niet direct als het groene lampje gaat branden. Uw afvalpas geeft toegang tot drie ondergrondse containers. Heeft een van de containers een storing dan kunt u een andere gebruiken. Plaats uw afval nooit naast de ondergrondse container.

Meer informatie

Voor het inzamelen van afval maken wij gebruik van persoonsgegevens. Welke gegevens wij gebruiken en op welke manier leest u in het document gegevensverwerking afvalinzameling (pdf, 38 kB). Wilt u meer informatie over het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers? U kunt dan terecht bij het Klant Contact Centrum via 14 038.