Huishoudelijk afval inzamelen

Iedereen produceert huishoudelijk afval. Veel afval wordt gescheiden ingezameld. Dit wordt gedaan met huishoudelijk afval dat gerecycled wordt of dat schadelijk is voor het milieu. 

Als u afval goed scheidt, dan heeft u minder restafval. Daardoor bespaart u geld. Ook helpt u het milieu te beschermen. De afvalsoorten die u gratis kunt aanbieden:

 • groente-, fruit- en tuinafval (gft)
 • glas
 • papier
 • klein chemisch afval (kca)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)
 • textiel

In de gemeente Kampen betaalt u per jaar een vast bedrag per perceel (vastrecht) in combinatie met een tarief per keer dat u huishoudelijk restafval aanbiedt (grijze container of ondergrondse restafvalcontainer). Voor 2022 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

Vastrecht

Het vastrecht is per perceel: € 182,76

Variabel tarief

Voor de inzameling van gft, pmd, glas, papier en klein chemisch afval betaalt u geen kosten.

Iedere keer dat u restafval aanbiedt wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

 • verzamelcontainer van 40 liter: € 1,90
 • afvalcontainer van 140 liter: € 6,65
 • afvalcontainer van 240 liter: € 11,40

Overige kosten

 • nieuwe afvalpas als de vorige bijvoorbeeld door verlies of diefstal verloren is gegaan: € 23,46
 • nieuwe afvalpas als de vorige bewoner de pas niet heeft ingeleverd: € 23,46 (te betalen door de vorige bewoner)
 • omwisselen van een container: € 55,86
 • extra container: € 55,86 (maximaal 1 extra per huishouden)
 • zelf ophalen of omwisselen van een container bij de gemeentewerf: € 15,92
 • omwisselen van een container na verhuizing of als geen container is aangetroffen op het nieuwe adres: gratis
 • container kapot of vermist buiten de ophaaldag (bijvoorbeeld door brand, vernieling, diefstal): € 97,43 (180 of 240 liter).

Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl voor de ophaaldagen of gebruik de afvalwijzerapp. Grofvuil kunt u inleveren bij Recycling Kampen. De gemeente Kampen kan het ook bij u ophalen. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038.