Grofvuil inleveren

Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, stoel of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil zelf wegbrengen. Ook is het mogelijk om het op te laten halen door de gemeente.

Zet uw grof afval op een goed bereikbare plek aan de weg. Niet op eigen terrein of naast een auto of ander obstakel.

Dit geldt ook voor grof tuinafval (zie Voorwaarden). De vaste ophaaldag voor grof huisvuil is dinsdag. De vaste ophaaldag voor grof tuinafval is vrijdag.

U bent inwoner van de gemeente.

Grof tuinafval moet zoveel mogelijk in pakketten worden samengebonden van maximaal 2 meter lang. Per keer mag u 5 kubieke meter aanbieden. Het gaat om takken, struiken en kleine stammen. Bladeren en gras kunt u kwijt bij uw gft-afval.

Als de gemeente uw grofvuil ophaalt, betaalt u € 41,57 voorrijkosten en € 2,62 per 10 kilo grofvuil. Voor grof tuinafval betaalt u alleen € 41,57 voorrijkosten. (tarieven 2022)

Breng het grofvuil naar Recycling Kampen. Wilt u uw grofvuil liever laten ophalen door de gemeente? Maak dan een afspraak met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038.