Grofvuil inleveren

Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, stoel of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil zelf wegbrengen. Ook is het mogelijk om het op te laten halen door de gemeente.

Dit geldt ook voor grof tuinafval. De vaste ophaaldag voor grof huisvuil is dinsdag. De vaste ophaaldag voor grof tuinafval is vrijdag.

U bent inwoner van de gemeente.

Grof tuinafval moet zoveel mogelijk in 1 bundel worden samengebonden. Per bundel geldt een maximale afmeting van 1,5 kubieke meter. De bundel mag niet langer zijn dan 2 meter en niet breder dan 0,5 meter.

Als de gemeente uw grofvuil ophaalt, betaalt u € 36,50 voorrijkosten en € 2,28 per 10 kilo grofvuil. Voor grof tuinafval betaalt u alleen € 36,50 voorrijkosten. (tarieven 2019)

Breng het grofvuil naar Recycling Kampen. Wilt u uw grofvuil liever laten ophalen door de gemeente? Maak dan een afspraak met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 038.