Inzameling bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten hun afval scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of erkende afvalverwerker. Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijst van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Zo levert u zelf bedrijfsafval in dat lijkt op huishoudelijk afval:

  • U brengt het naar een afvalbrengstation of milieustraat.

Bedrijfsafval kunt u ook laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Dit geldt ook voor gft-afval.

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in: