Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad sociaal domein is het vaste overlegorgaan van de gemeente voor het sociaal domein. De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg en participatie.

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid binnen het sociaal domein. Daarnaast kan de raad ook zelf relevante thema's en onderwerpen aandragen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

De Adviesraad sociaal domein bestaat uit 7 clusters. Vanuit ieder cluster zijn maximaal 2 personen afgevaardigd in de adviesraad en er is een onafhankelijke voorzitter. De laatste woensdag van de maand is het vaste vergadermoment.

U kunt de adviesraad bereiken via het e-mailadres adviesraadsd@kampen.nl.