Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) is het vaste overlegorgaan van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg, dak- en thuislozen en participatie.

De adviesraad wordt actief betrokken bij het maken van beleid. De adviesraad kan daarnaast ook zelf relevante thema's en onderwerpen inbrengen. Zij adviseert dus gevraagd en ongevraagd.

Voor meer informatie over de Adviesraad MO kunt u terecht op de website van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning.