Adoptieoverdracht oorlogsmonumenten op 17 april

11 april 2024
nieuws

Woensdag 17 april om 11.00 uur is de adoptieoverdracht van de 4 oorlogsmonumenten in Kampen. Scholen in Kampen adopteren de oorlogsmonumenten. Dit is vanwege de landelijke actie 'Adopteer een monument'. De adoptie van de monumenten wordt overgedragen van klas naar klas of van school naar school.

De adoptieoverdracht is altijd op 17 april. Dit is de dag dat Kampen werd bevrijd. De adoptie houdt in dat de leerlingen van de adoptiescholen in het komende jaar onderwijs krijgen over de achtergronden van een oorlogsmonument in hun omgeving. Ze leren wat herdenken is en waarom het belangrijk is om de verhalen uit het verleden door te geven. Ook hebben de leerlingen een actieve rol bij de herdenking.

Oorlogsmonument De la Sablonièrekade

Het algemeen oorlogsmonument aan De la Sablonièrekade is geadopteerd door basisschool De Morgenster en wordt overgedragen van groep 8 naar groep 7. Wethouder Jan Peter van der Sluis is hierbij aanwezig.

Gedenksteen Synagoge

De gedenksteen aan de Synagoge is ter herinnering aan de weggevoerde en omgekomen Joodse stadsgenoten. Deze gedenksteen is geadopteerd door het Rooms Katholiek basisonderwijs en de Marnixschool. Dit jaar wordt de adoptie overgedragen van de Marnixschool aan de Mgr. Zwijsenschool. Wethouder Bernard van den Belt is hierbij aanwezig.

Indiëmonument stadspark

Het Indiëmonument in het stadspark is ter herinnering aan de in Nederlands-Indië gesneuvelde Kamper militairen. Dit monument is geadopteerd door de Wegwijzer. De adoptie van het monument wordt overgedragen van groep 8 naar groep 7. Wethouder Erik Faber is bij de herdenking aanwezig.

Twee gedenkstenen Prinsenstraat

  • Gedenksteen ter herinnering aan het op 28 september 1944 fusilleren van 3 inwoners uit Kampen.
  • Gedenksteen ter herinnering aan het op 8 oktober 1944 fusilleren van 2 mannen uit Noordwijkerhout en Haarlem.

Beide gedenkstenen zijn geadopteerd door het openbaar basisonderwijs. Dit jaar wordt de adoptie overgedragen van ODS De Engelenberg naar OBS Villa Nova. Ook zijn leerlingen van het Ichthus College aanwezig. Wethouder Richard Boddeus woont de adoptieoverdracht bij.

Programma

De leerlingen, leerkrachten, genodigden en belangstellenden verzamelen zich bij hun eigen monument. Daar handelen de adoptiescholen hun eigen programma af waaronder het leggen van bloemen door de kinderen, twee minuten stilte, vlag hijsen, zingen van het Wilhelmus en het eventueel voordragen van gedichten door de kinderen. Verder zijn aanwezig: vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, het 4 mei comité Kampen en de Stichting Veteranen Kampen.