• Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Aanduiding van verplicht veld

De gemeente Kampen publiceert onderhandse aanbestedingen op www.kampen.nl/inkoop-en-aanbestedingen. Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de daar gepubliceerde onderhandse aanbestedingen.


EISEN EN REFERENTIES

De registratiecode staat in de aankondiging van de aanbesteding.
Voldoet uw bedrijf aan de in de aankondiging vermelde eisen?
Voldoet uw bedrijf niet zelf aan de eisen die in de aankondiging zijn vermeld? U kunt voor die eisen eventueel een beroep doen op een andere natuurlijke of rechtspersoon.
Doet u een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon?
Voldoet uw bedrijf niet aan de eisen? En kunt u ook niet met hulp van een andere natuurlijke of rechtspersoon aan de eisen voldoen? U kunt zich dan niet aanmelden voor deze onderhandse aanbesteding.


BEDRIJFSGEGEVENS


CONTACTGEGEVENS

Een kopie van de door u ingevulde gegevens wordt naar dit e-mailadres gestuurd.


REFERENTIEPROJECT

Beschikt u over een getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever?
Was er sprake van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie)?