Verblijf Oekraïners in samenleving komt in nieuwe fase

26 maart 2024
nieuws

De aanwezigheid van Oekraïners in de lokale samenleving gaat een nieuwe fase in. De aanhoudende oorlog in Oekraïne vraagt om vooruitkijken en regie nemen aldus burgemeester Sander de Rouwe. In samenwerking met kerken werkt de gemeente aan helderheid over hoe opvang, onderwijs, werk en integratie voor de langere termijn voor Oekraïners in Kampen eruit moet zien. De bijdrage van de 400 Oekraïners zelf is cruciaal.

Unieke samenwerking

“Amper vier dagen na de inval van Rusland in Oekraïne waren de eerste ontheemden al in Kampen”, blikt De Rouwe terug. “Sindsdien is er een unieke samenwerking tussen kerken, vrijwilligers en gemeente. Dat is iets waar ik ontzettend trots op ben. Kampen was en is een voorbeeld voor andere gemeenten.” Inmiddels is er een volgende fase aangebroken. “Er is geen zicht op vrede en dat vraagt om helderheid richting de Oekraïners over waar ze wel en niet op kunnen rekenen vanuit de gemeente en Rijksoverheid én commitment van hun kant over hun bijdrage aan onze samenleving.” Het Rijk gaat werkende Oekraïners een eigen bijdrage laten betalen.

Actief integreren

De gemeente heeft vooruitlopend op ontwikkelingen onderzoek laten doen door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix. Een aanbeveling is om niet af te wachten en samen met kerken om tafel te gaan. 

Sander de Rouwe: “We kunnen en willen niet zonder hen plannen maken. Daarna staat of valt alles met de inzet van de Oekraïners zelf. We zijn sociaal voor wie mee kan doen, maar kunnen niet accepteren wanneer men zelf niet mee wil werken. Actief integreren moet de norm zijn.”

Geen andere behandeling

Marleen Kragt van In Good Hands Foundation is blij dat er gewerkt wordt aan duidelijkheid voor de Oekraïners. 

“Een helder perspectief helpt ons bij de begeleiding en onze motivatie. We moeten Oekraïners niet anders behandelen dan andere inwoners. Ze moeten meedoen én meebetalen. Dan kunnen ze op begrip van de samenleving blijven rekenen.”

Bijdragen aan wederopbouw

Ook Jonathan de Vries van Hulp4Oekraine merkt dat helderheid over wat het leven voor Oekraïners als ‘normale’ inwoner inhoudt nodig is. 

“We moeten Oekraïners daarover informeren, zodat zij eigenaar worden van hun integratieproces en daarop aanspreekbaar zijn.” Meebetalen hoort er volgens hem ook bij. “Als onze werkende gasten gaan meebetalen aan hun opvang, komt er bovendien meer financiële ruimte beschikbaar voor de hulpverlening in Oekraïne. Hier bijdragen in de kosten, betekent ook bijdragen aan hulp en wederopbouw in Oekraïne.”