Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Horecaondernemers, (sport)verenigingen en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de controle van coronatoegangsbewijzen (CTB). De subsidie is een tegemoetkoming voor de extra kosten die hiervoor tussen 22 september en 31 december 2021 zijn gemaakt.

Voor de tijdelijke subsidieregeling is maximaal € 90.000 beschikbaar. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 500. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt aan organisaties die extra kosten hebben gemaakt voor de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om loonkosten, inhuur personeel en materiele kosten. Dit geldt voor de horeca, (sport)verenigingen en culturele instellingen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gaat om een eenmalige subsidie.
  • Kosten voor de controle van coronatoegangsbewijzen van 22 september tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor subsidie.
  • U moet kunnen aantonen welke kosten u heeft gemaakt. Dit kunt u op verzoek aantonen met facturen en relevante bijlagen.
  • U voert de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs volgens de regels uit.

De volledig voorwaarden staan in de .

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2021 door de gemeente Kampen zijn ontvangen. Als het beschikbare bedrag is besteed, dan wordt geen subsidie meer verstrekt.

U hoeft geen bewijsstukken bij uw aanvraag mee te sturen. Wij kunnen hier wel om vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze tijdelijke subsidieregeling kunt u contact opnemen met het anderhalvemeterteam van de gemeente Kampen, e-mail: anderhalvemeter@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038.