Subsidie voor maatschappelijke organisaties met hoge energiekosten

10 januari 2023
nieuws

De gemeente Kampen wil een subsidieregeling invoeren voor maatschappelijke organisaties met hoge energiekosten. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad eenmalig een budget van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties en verenigingen als tegemoetkoming voor hun gestegen energiekosten in 2022. De regeling biedt organisaties naast financiële steun ook meer tijd het energieverbruik te verminderen door hun accommodatie te verduurzamen.

Uit inventarisatie is gebleken dat een deel van de maatschappelijke organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk zich zorgen maakt over hun energiesituatie. De gemeente Kampen wil deze organisaties tegemoet komen met een noodregeling voor de hoge energiekosten. Naar model van de gemeente Zwolle is deze regeling als vangnet opgesteld en treedt na goedkeuring van de gemeenteraad op 1 maart 2023 in werking.

Wethouder Erik Faber: ”Voor diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn de fors gestegen energieprijzen een blok aan het been. Deze noodregeling is daarbij een mooie handreiking.”

Voorwaarden

Deze subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk op het gebied van cultuur, sport, welzijn, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie, gevestigd in de gemeente Kampen, die gebruik maken van een huur- of eigen accommodatie. Organisaties voor onderwijs, zorg en opvang vallen niet onder de regeling. Als de energiekosten voor gas en elektra over 2022 hoger zijn dan in 2021, dan komt de aanvrager in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 35% van de hogere energiekosten tot een maximum van € 10.000. Organisaties hebben de mogelijkheid deze subsidie tussen 1 maart en 1 mei 2023 aan te vragen via de website van de gemeente Kampen. De gemeente verstrekt subsidies totdat het subsidieplafond is bereikt.

Plan om energie te besparen

De tegemoetkoming is een eenmalige noodmaatregel en bedoeld om organisaties de tijd te geven om het energieverbruik terug te dringen. De gemeente vraagt deze organisaties zo snel mogelijk een plan op te stellen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier