surcharges iconSubsidie voor culturele projecten

De gemeente Kampen wil culturele projecten stimuleren. U kunt daarom subsidie aanvragen voor incidentele culturele projecten.

Beschrijving

De gemeente Kampen wil culturele projecten stimuleren. U kunt daarom subsidie aanvragen voor incidentele culturele projecten die van belang zijn voor inwoners of de culturele sector in de gemeente Kampen. De subsidieregeling is bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die een originele en vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele aanbod.

Voor deze regeling is jaarlijks een vast subsidiebudget beschikbaar. Het subsidiebudget in 2023 is € 34.000. Er zijn per jaar 3 periodes waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Het beschikbare budget is over deze periodes verdeeld. Per aanvraag kunt u maximaal € 3.000 aanvragen. De gemeente verstrekt subsidies totdat het subsidieplafond voor een periode is bereikt.

Aanvragen

U kunt de subsidie voor culturele projecten online aanvragen of met een aanvraagformulier. Een online aanvraag is sneller bij ons binnen. U heeft hier uw DigiD of eHerkenning voor nodig.

De subsidie vraagt u aan voor de periode waarin de activiteiten plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat u de subsidie op tijd aanvraagt.

Periodes

 • januari - april (aanvragen voor 1 november)
 • mei - augustus (aanvragen voor 1 maart)
 • september - december (aanvragen voor 1 juli)

Bijlagen

Voeg bij uw aanvraag een projectplan toe. Beschrijf daarin in ieder geval:

 • het aangevraagde subsidiebedrag
 • de omschrijving en doelstelling van de activiteit
 • een organisatieplan
 • het beoogd publieksbereik
 • het communicatieplan
 • de planning van het project
 • een sluitende begroting met toelichting

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn uw gegevens gewijzigd? Voeg dan ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten van de organisatie toe.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Organisaties zonder winstoogmerk of natuurlijke personen die in de culturele sector werken, kunnen de subsidie aanvragen.
 • U kunt per jaar maximaal 2 keer subsidie ontvangen.
 • U kunt per jaar 1 keer subsidie ontvangen voor hetzelfde project.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
 • Subsidies worden verleend tot het subsidieplafond van een periode is bereikt.
 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De hoogte van de subsidie is maximaal € 3.000 per aanvraag.
 • Bij de beoordeling scoort de aanvraag minimaal 15 punten.

De volledige voorwaarden en de beoordelingscriteria staan in de Subsidieregeling incidentele culturele projecten gemeente Kampen en de bijlagen.

Hoe lang gaat het duren?

Een aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor het begin van een subsidieperiode zijn ingediend.

Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing. Deze termijn kan 1 keer met maximaal 4 weken worden verlengd.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie voor een incidenteel cultureel project? Of kunt u de subsidie niet online aanvragen? Stuur dan een e-mail naar cultuurproject@kampen.nl.

Formulieren