Subsidie Heropeningsfonds

Beschrijving

De gemeente Kampen wil ontmoeting in de samenleving stimuleren. Verenigingen, stichtingen, organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen daarom ondersteuning vragen voor het organiseren van initiatieven, activiteiten en kleine evenementen.

Het doel is om zoveel mogelijk onderdelen van de samenleving, die door corona lange tijd geheel of gedeeltelijk waren gesloten, met elkaar te verbinden. Dit zorgt voor meer sociale samenhang en het stimuleert omzet, nieuwe leden en betrokkenheid.

Per initiatief of activiteit kunt u een subsidie aanvragen van € 500 tot € 5000. In totaal kunt u maximaal 3 aanvragen indienen binnen de regeling en maximaal 1 aanvraag per periode.

Aanvragen

Binnen de volgende periodes kunt u subsidie aanvragen:

 • periode 1: 1 juli 2021 tot 1 november 2021
 • periode 2: 1 december 2021 tot 1 april 2022
 • periode 3: 1 mei 2022 tot 1 september 2022
 • periode 4: 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023

Subsidie aanvragen kan via de website www.heropeningsfonds.nl.

 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. Verenigingen, organisaties of bedrijven die in de gemeente Kampen zijn gevestigd kunnen subsidie aanvragen.
 2. Bij het initiatief of de activiteit moet er samenwerking zijn met minimaal 1 maatschappelijke organisatie of vereniging of het moet een algemeen maatschappelijk doel dienen. Het mag niet alleen bedoeld zijn voor de eigen vereniging, organisatie of bedrijf.
 3. Voor een reguliere activiteit of activiteit en initiatief waarvoor al een gemeentelijke (project)subsidie is ontvangen is geen subsidie uit het heropeningsfonds mogelijk.
 4. Activiteiten met een politieke of religieuze doelstelling komen niet in aanmerking.
 5. Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.
 6. Per periode is € 75.000 beschikbaar. Dit is het subsidieplafond.
 7. Zorgt het verlenen van een subsidie voor een overschrijding van het subsidieplafond, dan wordt die aanvraag volledig geweigerd. Aanvragen in periode 1, 2 of 3 die om deze reden worden geweigerd, worden na overleg met de aanvrager meegenomen in de volgende periode.
 8. Aanvragen voor een periode moeten binnen de betreffende tijdsperiode worden ingediend en het initiatief of de activiteit moet uiterlijk worden uitgevoerd in de maand na afloop van de betreffende periode.
 9. Na afloop levert u als verantwoording een kort verslag in waarin u de activiteit beschrijft. Ook meldt u of de doelstellingen zijn behaald en hoe het subsidiebedrag is besteed.

De volledige voorwaarden staan in de Tijdelijke subsidieregeling Heropeningsfonds in het kader van Heropeningsplan 2021 gemeente Kampen.

Hoe lang gaat het duren?

De aanvragen worden beoordeeld door een team met vertegenwoordigers van Cultureel Kampen (Sambiq), Kampen Partners, Welzijn Kampen en de gemeente Kampen. Als er voldoende aanvragen zijn stelt dit team wekelijks een advies op over de aanvragen. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing, waarna Kampen Partners de communicatie met de aanvragers oppakt.

Kijk voor meer informatie over het aanvraagproces op de website www.heropeningsfonds.nl.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Of wilt u advies of hulp bij de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met evenementencoördinator Aline Hofstee, telefoonnummer: 06-12736070, e-mail: aline@kampenpartners.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier