Subsidie aanvragen voor clubs met hoge energiekosten

23 februari 2023
nieuws

Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen vanaf 1 maart financiële steun aanvragen als hun energiekosten in 2022 fors zijn gestegen. De gemeente Kampen heeft daarvoor de subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Kampen ingevoerd.

Op de speciale pagina Subsidie voor maatschappelijke organisaties met hoge energiekosten staat alle informatie over de subsidieregeling en vindt u vanaf 1 maart het aanvraagformulier. 

Voor wie?

Deze subsidie is speciaal bedoeld voor maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die gevestigd zijn in de gemeente Kampen. Clubs, kerken en organisaties op het gebied van cultuur, sport, welzijn, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie met een huur- of eigen accommodatie kunnen in aanmerking komen. Scholen en organisaties voor zorg en opvang vallen niet onder de regeling.

Hoogte subsidie

De subsidie is beschikbaar voor organisaties die kunnen aantonen dat hun energierekening voor gas en elektra over 2022 hoger was dan in 2021. De aanvrager ontvangt een bijdrage van maximaal 35% van de hogere energiekosten als dat bedrag tenminste € 500 is, tot een maximum van € 10.000.

Vóór 1 mei 2023 aanvragen

De aanvraagperiode van de regeling loopt tot 1 mei 2023. Daarna volgt de definitieve toekenning en uitbetaling van de subsidie. Als het subsidieplafond van € 250.000 is bereikt, verdeelt de gemeente de subsidies naar rato.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier