Start bodemonderzoek perceel Venedijk

11 november 2022
nieuws

Nu de opstallen aan de Venedijk van voormalig tuincentrum Palland zijn gesloopt, begint het bedrijf Bodemvisie dinsdag 15 november met het uitvoeren van een bodemonderzoek op de percelen rond het voormalig tuincentrum Palland.

Met dit onderzoek worden voorgaande bodemonderzoeken geactualiseerd zodat de huidige bodem en grondwaterkwaliteit van het te ontwikkelen gebied in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt een aangetroffen asbestverontreiniging rond de voormalige boerderij verder ingekaderd. Dit gedeelte van het onderzoek wordt met behulp van een kraan uitgevoerd. De werknemers dragen gedurende dit onderzoek beschermingsmiddelen.

De totale veldwerkzaamheden voor het onderzoek duren ongeveer 1 week. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, dan wordt beoordeeld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om ontwikkelingen in dit gebied mogelijk te maken.

Reevedelta

Het perceel van het voormalig tuincentrum Palland aan de Venedijk, maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen gebied Reevedelta. Er wordt gewerkt aan een Gebiedsvisie Reevedelta waarin onder andere de ontwikkelingen rond de Venedijk, meegenomen worden. Dit perceel is onderdeel van de nieuw te ontwikkelen wijk Venekwartier. Hier zijn in de komende tien jaar circa 800 - 1.000 woningen gepland, net als een basisschool en kleinschalige bedrijvigheid.

De Gebiedsvisie Reevedelta wordt in maart / april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier