Verandering speelterreinen

De speelterreinen in de gemeente Kampen gaan veranderen. Wat nu speelplekken zijn voor jonge kinderen of jongeren, worden plekken in de buitenruimte voor álle inwoners. Eind dit jaar beslissen wij of deze nieuwe manier van kijken naar de buitenruimte wordt ingevoerd in de hele gemeente Kampen.

Stel dat de hele gemeente een plek is om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Voor álle leeftijden. En dus niet alleen speelplekken voor kinderen. Een speellandschap met groene, prettige plekken met ook ruimte voor ontmoeting. Wat zou u dan willen doen? En wat heeft u daar dan voor nodig?

Hoe gebruikt u de openbare ruimte?

Dat kunt u ons laten weten via de uitgebreide vragenlijst. Door deze vragenlijst in te vullen kunt u laten weten wat u belangrijk vindt. Wat er volgens u ontbreekt. Of wat er juist moet blijven. Denk en doe mee en vul de vragenlijst in. In de video ziet u hoe de buitenruimte ingericht kan worden.

Wat doen we met de antwoorden?

Ruim 1.000 inwoners namen de moeite om de enquête geheel of gedeeltelijk in te vullen. Dit geeft ons al best een goed beeld van hoe er buiten wordt gesport, gespeeld en ontmoet. De vragenlijst blijft heel 2022 nog open staan, maar de resultaten van Hagenbroek en IJsselmuiden worden niet meer verwerkt voor de bewonersavonden. Wel nemen wij de antwoorden uit de Flevowijk mee in de wijkvisie. De vragenlijst wordt eind 2022 gebruikt om de gemeenteraad te laten zien hoe de Kampenaren de buitenruimte gebruiken en om een voorstel te doen voor nieuw beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten.

Vul de vragenlijst in 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar speelterreinen@kampen.nl.

Bewonersbijeenkomsten

Met de antwoorden van de vragenlijst, input uit gesprekken met kinderen en jongeren en analyse van de speelruimte en bevolkingsgegevens maken  wij nu een buurtkaart waarop de ontwikkelingsrichting voor de speelruimte wordt geschetst. Op 16 mei is er een bewonersbijeenkomst voor Hagenbroek bij IJsclub VZOD en op 23 mei voor IJsselmuiden centrum (noord) bij De Hoeksteen. De bijeenkomst is ’s middags van 16.00 uur tot 17.00 uur voor de ouders met kinderen die op tijd naar bed moeten en in de avond vanaf 18.30 uur voor de oudere kinderen, ouders, omwonenden en andere betrokkenen. De avond start met een toelichting op het project en de uitkomsten van de bevraging. De tweede helft van de avond gaan we in gesprek over hoe de speelplekken er dan uit kunnen zien.

Meld u aan voor de bewonersbijeenkomst

Opgeven kan tot 13 mei voor Hagenbroek en 20 mei voor IJsselmuiden Centrum (noord) door een mail te sturen naar speelterreinen@kampen.nl. U ontvang van ons een die dag een mail met precieze agenda en adres.

Een voorbeeld

In Brunnepe hebben de bewoners en kinderen een speelplek zonder toestellen gemaakt. Een groene speelplek met natuurlijke materialen én verrassende uitdagingen. Ruimte om te ontmoeten, te genieten van een groene omgeving én volop speelgelegenheid. Hoe deze plek eruit ziet? Bekijk de video.