Snelloket culturele initiatieven in coronatijd

Welkom bij het snelloket voor kunst- en cultuurprojecten in coronatijd in de gemeente Kampen. Iedereen met een creatief idee kan hier budget aanvragen voor een cultureel initiatief dat inhaakt op de actualiteit van de coronacrisis.

Het snelloket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kampen, de Beeldende Kunstcommissie, Quintus, Stedelijk Museum Kampen en de Stadsgehoorzaal.

De culturele sector heeft het zwaar te verduren als gevolg van de coronacrisis. Juist kunst en cultuur kunnen verbinding en troost bieden in deze moeilijke tijden.

Met deze laagdrempelige regeling bieden we creatievelingen de gelegenheid om met mooie initiatieven te komen waar alle inwoners van de gemeente Kampen van kunnen genieten .

Budget aanvragen

Wat zijn de spelregels? Hieronder staan ze op een rijtje.

Waarvoor kun je een budget krijgen?

Je kunt een budget krijgen voor een kunstproject dat:

 • inhaakt op de actualiteit van de coronacrisis, inhoudelijk of door de manier van presenteren
 • betrekking heeft op de beeldende kunst, muziek, theater, literatuur of dans, enz.
 • verbinding, troost of verbeelding biedt
 • ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Kampen.

Het initiatief of de activiteit moet uitgevoerd worden of starten in 2020.

Wie kan een budget krijgen?

 • Je kunt een budget krijgen als je inwoner bent van de gemeente Kampen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouders.
 • Je kunt een budget krijgen als jouw organisatie is gevestigd in de gemeente Kampen.

Culturele instellingen die een jaarlijkse subsidie ontvangen van de gemeente Kampen en waar prestatieafspraken mee zijn, vallen buiten deze regeling.

Hoe kun je een budget aanvragen?

Je kunt een budget aanvragen met het online aanvraagformulier.

In het formulier geef je in elk geval aan:

 • je naam en adres
 • wat je idee is
 • hoeveel budget je nodig hebt
 • je rekeningnummer
 • je e-mailadres
 • je telefoonnummer
 • je KVK-nr (indien van toepassing)

Wie beoordeelt de aanvraag?

Jouw aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van culturele organisaties. Zij geven een advies aan het college. Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

Hoeveel budget kun je krijgen?

Je kunt een budget aanvragen van € 200 tot € 3.000 per initiatief of activiteit. Je kunt maximaal 1 aanvraag indienen.

Hoe wordt het budget verdeeld?

Er is een maximaal bedrag dat verdeeld kan worden, namelijk € 41.075.

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van het aanvraagformulier. Een formulier telt pas mee als dit volledig is ingevuld.

Wanneer kun je een budget aanvragen?

Je kunt via deze pagina een aanvraag insturen van 19 mei 2020 tot en met 30 november 2020.

Hoe weet je of je een budget krijgt?

Als je een budget krijgt, dan ontvang je het bedrag binnen tien werkdagen op het rekeningnummer dat je op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Dit is een voorschot. Ook krijg je een toekenningsbrief.

Als jouw aanvraag wordt afgewezen, laten we dat zo snel mogelijk weten in een brief.

Je hebt een budget en dan?

Je laat ons uiterlijk 13 weken na de uitvoering weten wat je met het budget hebt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door het insturen van een foto, een video of een andere manier waarop je kunt laten zien wat je hebt gedaan. Dit kan verstuurd worden naar info@kampen.nl o.v.v. “snelloket culturele initiatieven in coronatijd”.

Het bedrag dat je krijgt uitbetaald (het voorschot), is in beginsel het bedrag dat je krijgt. De hoogte verandert in beginsel niet. Je hoeft het alleen terug te betalen als je het budget niet hebt gebruikt of niet hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Je ontvangt hierover een vaststellingsbrief.

Hoe lang gelden de spelregels?

Deze spelregels gelden vanaf 19 mei 2020 tot de dag dat de vaststellingsbrief is verzonden. De spelregels blijven van kracht op eventuele terugvordering van voorschotten en op eventuele juridische procedures.