Grafuitgifte

De gemeente heeft graven op de gemeentelijke begraafplaats. Er zijn ook bijzondere begraafplaatsen. Een bijzondere begraafplaats ligt op privéterrein van bijvoorbeeld een kerk, stichting of particulier.

Iedere inwoner kan een grafplek huren. Hiervoor vraagt u grafrechten aan.

Er zijn 2 soorten graven:

 • Eigen graf (dit heet ook wel particulier graf of familiegraf):
  • U onderhoudt het graf zelf.
  • U bepaalt wie er in het graf ligt.
  • De begraafplaatseigenaar heeft uw toestemming nodig om een urn bij te zetten of om het graf te ruimen.
 • Algemeen graf:
  • De begraafplaatseigenaar bepaalt wie er in het graf ligt.
  • De begraafplaatseigenaar mag een graf ruimen als de grafrechten verlopen zijn.

Het is ook mogelijk om een nis voor een urn te huren.

De gemeente zorgt voor het schoonhouden van het graf en de grafsteen. Ook winterharde beplanting onderhoudt de gemeente. U moet zelf zorgen voor het onderhouden of herstellen van de grafbedekking, bijvoorbeeld als deze is beschadigd. Als de grafbedekking of het monument gebreken vertoont, dan wordt de rechthebbende hiervan op de hoogte gesteld met het verzoek om de grafbedekking binnen een bepaalde termijn te herstellen.

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf. U kunt dit ook zelf doen.

Zo vraagt u een graf aan op een begraafplaats van de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft de volgende gegevens door:
  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene wordt begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

Wilt u het grafrecht verlengen? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie.

Afhankelijk van de begraafplaats en de wensen van de overledene of nabestaanden zijn er diverse mogelijkheden voor begraven en asbestemming. Voor een begrafenis of asbestemming gelden vaste tijden. Van maandag tot en met zaterdag zijn dat 11.30, 13.00 en 14.30 uur. Zijn deze tijden bezet, dan kan in overleg worden uitgeweken naar 10.00 of 16.00 uur. Op werkdagen kunnen op hetzelfde tijdstip (op verschillende locaties) twee uitvaarten plaatsvinden. Op zaterdag kan op de genoemde tijdstippen slechts één uitvaart plaatsvinden.

De tarieven voor een graf of urnennis staan in de tarieventabel bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021. Voor het grafonderhoud betaalt u jaarlijks € 80. U kunt de kosten van het grafonderhoud ook vooraf betalen. Bij een graf voor bepaalde tijd betaalt u € 80 per jaar voor de resterende grafrechttermijn. Bij een graf voor onbepaalde tijd betaalt u € 8.000.

(tarieven 2021)