Overzichtsfoto plangebied Sonnenbergkwartier

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Sonnenbergkwartier ter inzage

16 juni 2022
nieuws

Het college heeft op 14 juni 2022 besloten om het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitplan voor het Sonnenbergkwartier in procedure te brengen. Dit betekent dat de plannen vanaf 22 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage liggen en een ieder een zienswijze in kan dienen. Op woensdag 6 juli wordt van 19.00 tot 20.30 uur in Kulturhus Sonnenburgh in IJsselmuiden een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij belangstellenden over deze plannen vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan met de gemeente.

Het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden beslaat het terrein tussen de Oosterlandenweg, Kerkepad en Oosterholtseweg en de voorzieningen aan Laanzicht. Het plan is om hier in samenwerking met projectontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling B.V. en woningbouwcorporatie Beter Wonen appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot de bouw van een nieuwe kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente.

Dorps karakter

Door het dorpse karakter is het Sonnenbergkwartier geschikt voor appartementen en grondgebonden woningen. Het is de bedoeling om hier 16 sociale huurappartementen, 27 koopappartementen en 4 twee-onder-een-kap woningen te bouwen. Wethouder Albert Holtland: “Met de bouw van de woningen, met name de appartementen, levert het Sonnenbergkwartier een belangrijke bijdrage aan de bouw van meer woningen in onze gemeente. Het Sonnenbergkwartier ligt centraal in het dorp, dicht bij voorzieningen, daardoor verwachten we dat de locatie in trek zal zijn bij senioren. Wanneer senioren naar het Sonnenbergkwartier verhuizen, ontstaan er elders mogelijkheden voor bijvoorbeeld starters of doorstromers, deze senioren laten immers een andere woning achter”. Naast de bouw van woningen maakt ook het realiseren van voldoende parkeerplaatsen onderdeel uit van de plannen, evenals aandacht voor zaken als een groene leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid en het goed opvangen en afvoeren van water.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Vanaf 22 juni tot en met 3 augustus liggen het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het Sonnenbergkwartier ter inzage. Beide plannen zijn in deze periode in te zien in het stadhuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en wordt het definitieve bestemmingsplan en het definitieve beeldkwaliteitplan gemaakt. Deze worden vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

Op woensdag 6 juli wordt van 19.00 tot 20.30 uur in Kulturhus Sonnenburgh (Laanzicht 17 in IJsselmuiden) een informatiebijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd over diverse thema’s uit het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitplan. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden, maar kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt. Let wel: u kunt zich nog niet inschrijven voor een woning in het Sonnenbergkwartier. De verwachting is dat de verkoop van de koopappartementen en de kavels begin 2023 van start gaat. Meer informatie leest u op www.kampen.nl/sonnenbergkwartier.

Contact met de gemeente

U kunt online een afspraak maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier