Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta biedt ruimte voor 3.600 woningen

14 november 2023
nieuws

​​​​​​​De Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta is na twee dialoogrondes klaar voor de laatste stap. Vandaag besloot het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de Ontwerp Gebiedsvisie en het Omgevingseffectrapport Reevedelta en deze formeel ter inzage te leggen.

De Ontwerp Gebiedsvisie is een uitwerking van de ambities voor de grootschalige gebiedsontwikkeling Reevedelta. Reevedelta is onderdeel van de woondeal met het Rijk en de provincie.

Gemeente en de samenwerkingspartners willen de komende jaren verder bouwen aan het unieke deltalandschap, Reeve en woonwijken van Kampen aan de noordelijke oevers van het Reevediep. De visie biedt ruimte voor de ontwikkeling van 3.600 woningen inclusief alle benodigde voorzieningen binnen het programma Reevedelta. In het ontwerp omgevingseffectrapport (OER) is in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving.

Het college heeft de visie in nauwe samenwerking opgesteld met ontwikkelpartners BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Consortium De Dijken (BPD, BEMOG en Mateboer) en deltaWonen. Ook is nauw samengewerkt met de provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta, ProRail, NS, natuurvereniging IJsseldelta en vele andere partijen. De ministeries van BZK en IenW zijn ook nauw betrokken en zien toe op de versnelling van de woningbouw en de mobiliteitstransitie die hier hand in hand gaan.

Wethouder RO en Wonen Jan Peter van der Sluis: “Reevedelta is een omvangrijke unieke gebiedsontwikkeling waar we als college trots op zijn. Ik ben blij dat het ons gelukt is om het aantal woningen nog te verhogen tot maximaal 3.600 woningen waarvan het merendeel in het betaalbare segment. We willen veel nieuwe aantrekkelijke plekken en voorzieningen toevoegen voor alle inwoners van Kampen zoals het stadsgezicht aan het Reevediep, een vernieuwde stationsomgeving en een iconisch waterrijk Reeve waar je met je eigen bootje via de nieuwe sluis vanuit het dorp het open water op kunt varen. En dat allemaal op fietsafstand van de binnenstad en de voorzieningen in het Stationskwartier.”

Dialoogrondes

Vanaf het eerste concept van de Gebiedsvisie dat in mei vorig jaar gepresenteerd werd is de dialoogronde gestart waarin vele gesprekken zijn gevoerd met inwoners en andere betrokkenen. Er is veel waardevolle feedback gegeven die is verwerkt in de concept Ontwerp Gebiedsvisie die in maart van dit jaar gereed was. Er werd opnieuw feedback gegeven en de gemeenteraad heeft wensen en bedenkingen meegegeven. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen en verbeteringen in de Ontwerp Gebiedsvisie die nu ter inzage gelegd wordt. Zo is bijvoorbeeld de sporthal, die bedacht was in de nieuwe wijk Venekwartier, verplaatst naar de Sportcampus. Zijn de locaties voor basisonderwijs en kinderopvang gewijzigd, is de regionale mobiliteitshub verder doordacht en zijn circa 400 woningen toegevoegd door een aantal gebieden te verdichten, waaronder het centrumgebied van Reeve en het Venekwartier. Ook zijn de principes van water en bodemsturend en waterveiligheid verder doorgevoerd in de structuur van de wijken.

Inclusieve woonbuurten

In Reevedelta bouwen we de komende jaren aan woonwijken die passen bij de verschillende levensfasen, inkomens en diversiteit van inwoners.

André la Rivière van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling: “Reevedelta is voor ons een voorbeeld van landschappelijk ontwikkelen. Daarnaast biedt deze opgave voor ons de mogelijkheid om gezien de schaal en omvang van het gebied hier betaalbare woningen te realiseren. De plek is uniek in Nederland. Aan het water, in de natuur en alle voorzieningen dichtbij. De historische Hanzestad Kampen mag trots zijn op dit prachtig woon- en leefgebied.”

Het woningbouwprogramma voorziet in totaal in maximaal 3.600 woningen. Het programma bestaat uit 30 procent betaalbaar, 40 procent middelduur en 30 procent duur, met een mix van eengezinswoningen, appartementen en vrije kavels.

“Reevedelta is een prachtige nieuwe uitbreiding van Kampen waar deltaWonen een belangrijke bijdrage mag en gaat geven. De aard en oorsprong van het gebied daagt ons uit om fantastische kwaliteit toe te voegen in alle domeinen van wonen, welzijn en zorg. deltaWonen heeft daarin een opgave van in ieder geval 900 woningen in de hele gemeente Kampen, waarvan 640 in Reevedelta. Een ambitieuze opgave die zij in samenwerking met alle partijen in dit gebied zal gaan realiseren voor de Kampense gemeenschap.”, aldus Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen.

Voorzieningen

In Reevedelta komt een Sportcampus op de huidige plek van sportpark De Maten. Hier willen we een aantal bestaande verenigingen naartoe verhuizen en ook ruimte bieden voor de niet georganiseerde sport en ontmoeting. Er komen vier basisscholen met kinderopvang in Reevedelta. Twee basisscholen komen in Reeve, en twee in het Venekwartier. In het Stationskwartier en/of het Venekwartier komt een gezondheidscentrum dat ruimte biedt voor huisartsen, apotheek, fysiotherapeut etc.. Er komen diverse voorzieningen binnen de wijken die aansluiten op de verschillende doelgroepen, zoals ouderen, starters met jonge kinderen en studenten. Denk aan buurtcentra, koffiekamers of een bibliotheek.

Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta en Omgevingseffectrapport ter inzage

De gebiedsvisie Reevedelta ligt ter inzage vanaf 15 november tot en met 10 januari 2024. Ook het Omgevingseffectrapport (OER) ligt ter inzage. Hierin staan alle onderzoeksresultaten over de milieueffecten waaronder geluid en stikstof. Het OER stelt randvoorwaarden en spelregels voor de ontwikkeling waarmee nadelige milieueffecten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en er een aantrekkelijk woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd voor mens en natuur. De Ontwerp Gebiedsvisie en ontwerp OER inclusief bijlagen staan op www.reevedelta.nl. Ook ligt een exemplaar ter inzage in het stadhuis.

Inloopbijeenkomst op donderdag 30 november

Op 30 november van 18.30 tot 20.30 uur is er een informatiemarkt over alle projecten binnen Reevedelta. De inloopmarkt is in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen). Belangstellenden zijn van harte welkom om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over deze gebiedsontwikkeling en over de Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta.

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen

Wonen aan weids water met de natuur aan je voeten. Dat is Reevedelta. Het nieuwe waterfront van de historische Hanzestad Kampen. Aan de oevers van het Reevediep wordt de komende jaren een duurzame, veilige woonomgeving ontwikkeld waar wonen in en met de natuur voorop staat. Reevedelta ligt in de economische topregio Zwolle, waar volop groei is van werkgelegenheid en talrijke kansen voor ondernemers. In Reevedelta worden in de komende tien tot vijftien jaar tenminste 3.200 tot maximaal 3.600 woningen gerealiseerd in verschillende buurten en wijken. Meer informatie over Reevedelta is te vinden via www.reevedelta.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Kampen