Onderzoeksprogramma

De gemeente Kampen werkt met een onderzoeksprogramma dat jaarlijks door het college vastgesteld wordt. De meest recente onderzoeksprogramma's kunt u hieronder downloaden.

Onderzoeksprogramma 2020 (pdf, 0.2 MB)

Onderzoeksprogramma 2019 (pdf, 0.4 MB)

Rapportage onderzoeksprogramma

Na de uitvoering van het onderzoeksprogramma wordt ieder jaar een rapport gemaakt over de uitgevoerde onderzoeken. In de rapportage staat per onderzoek een samenvatting. De rapportage kunt u hieronder downloaden.

Rapportage onderzoeksprogramma 2018 (pdf, 2,9 MB)

Rapportage onderzoeksprogramma 2017 (pdf, 3,6 MB)