Onderzoek en statistiek

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen is het nodig om te meten. Door onderzoek en registraties kan de gemeente een beeld krijgen van wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Kampen en welke ontwikkelingen zich binnen de gemeente voordoen.

Bijvoorbeeld, hoeveel inwoners zijn er in de gemeente Kampen en wat vinden deze inwoners van de gemeente. Deze inzichten kunnen een bijdrage leveren bij het nemen van beslissingen. Op verschillende manieren wordt door de gemeente informatie verzameld.

Sociale Index Kampen

De Sociale Index helpt de gemeente bij de keuzes die ze moet maken en het bepalen van prioriteiten en wordt jaarlijks geactualiseerd. Inwoners kunnen door deze meting zien hoe hun woongebied scoort op verschillende aspecten, zoals gezondheid, opleiding, inkomen, veiligheid en voorzieningen in de buurt. Kijk voor de resultaten op www.kampen.nl/socialeindex.

Waar staat je gemeente?

Bekijk de prestaties van uw gemeente op verschillende maatschappelijke thema's op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunt u ontdekken op welke gebieden uw gemeente zich nog kan verbeteren in vergelijking met andere gemeenten.

Landelijke en regionale bronnen

Meer gegevens kun u vinden op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Databank Overijssel.