Onderzoek bezorgend verkeer binnenstad

De gemeente Kampen doet tot en met juli 2023 onderzoek naar het bezorgend verkeer in de binnenstad van Kampen. Dit gebeurt met 5 tijdelijke ANPR-camera’s langs toegangswegen om het verkeer te meten. Dit geeft de gemeente Kampen informatie over de hoeveelheid bezorgend verkeer, het soort voertuigen en waar verkeer de stad in- en uitrijdt.

De informatie wordt gebruikt voor een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een slimmere en duurzame bevoorrading van de binnenstad. De ontwikkeling hiervan start naar verwachting vanaf 2023. Het verkeersonderzoek wordt de komende twee jaar al uitgevoerd om bij de start van dat traject goede informatie over het bezorgend verkeer te hebben.

Inzicht in aantal en soort voertuigen

Voor het onderzoek worden zogeheten ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) ingezet, die ook op andere plekken voor verkeersmetingen worden gebruikt. De camera’s leggen geen beelden vast, maar registreren de kentekens van passerende voertuigen. Een verkeerskundig adviesbureau combineert deze informatie met gegevens van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De kentekengegevens zelf worden niet met de gemeente of met andere instanties gedeeld.

De gemeente Kampen ontvangt de gegevens over het verkeer geanonimiseerd. Daarmee heeft de gemeente alleen inzicht in het aantal voertuigen, om wat voor soort voertuigen het gaat (vrachtauto’s, lichte of zware bestelauto’s of personenauto’s) en waar de voertuigen de binnenstad in en uit rijden. De camera’s meten vanaf juni het verkeer langs de Flevoweg, Noordweg, Kennedylaan, Stadsbrug en De la Sablonièrekade.

Duur onderzoek en bewaartermijn gegevens

De gegevens worden maximaal 48 uur bewaard. 1 x per jaar vindt er een herkomst en bestemmingsonderzoek plaats over een periode van 14 dagen. De in deze periode geregistreerde kentekengegevens worden maximaal 30 dagen bewaard. De camera’s worden uiterlijk in juli 2023 weer verwijderd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rik Hartgers van de gemeente Kampen. Hij is bereikbaar via r.hartgers@kampen.nl of via 06-11784160.