Avondwinkel openen

De gemeente stelt regels vast over de tijden waarop winkels open mogen zijn. Bent u winkelier en wilt u uw zaak buiten de normale openingstijden openen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u een avondwinkel wilt beginnen.

De normale openingstijden zijn maandag tot en met zaterdag van 6.00 uur tot 22.00 uur.

Om een avondwinkelopenstelling aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en contactgegevens
  • de reden van de openstelling
  • de gewenste openingstijden

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het aanvragen van een ontheffing Winkeltijdenwet kost € 40,55.

(tarief 2019)