Wie verdient de Vrijwilligersprijs 2021?

Dit jaar wordt voor de 29e keer de Vrijwilligersprijs in de gemeente Kampen uitgereikt. Het gemeentebestuur wil daarmee het grote belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en waarderen. De prijs is dit jaar opgedeeld in twee categorieën: een prijs voor de vrijwilliger van het jaar en een prijs voor de vrijwilligersgroep van het jaar. Tot en met 18 oktober 2021 kon u een persoon of groep nomineren.

Zonder vrijwilligers komt er veel tot stilstand! En ook afgelopen jaar is weer gebleken hoe belangrijk vrijwilligers zijn in onze samenleving. Ondanks dat de inzet bij evenementen, festiviteiten en bij verenigingen wederom (deels) wegviel, hebben velen zich op een andere manier belangeloos ingezet om iets te kunnen betekenen voor een ander. “Er zijn ontzettend veel vrijwilligers actief in onze gemeente! Het is geweldig wat zij alleen of samen met anderen allemaal doen, in eigen tijd, met veel enthousiasme en inzet. We kunnen niet zonder vrijwilligers en als gemeentebestuur willen we graag onze waardering daarvoor uitspreken”, aldus Jan Peter van der Sluis, wethouder sociaal domein.

Twee categorieën: individu en groep

Dit jaar reiken we voor het eerst 2 prijzen uit: 1 in de categorie individu en 1 in de categorie groep.

Nominatie insturen

Een vrijwilliger of groep nomineren kon tot en met maandag 18 oktober. Daarna gaat de jury ermee aan de slag. Medio november maken we bekend wie de genomineerden zijn voor de vrijwilliger en vrijwilligersgroep van het jaar. De criteria om iemand te nomineren staan hierna genoemd.

Uitreiking op nationale Dag van de Vrijwilliger

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op de nationale Dag van de Vrijwilliger op 7 december. De prijs bestaat uit een wisselbokaal en een geldprijs van €300 voor de groep en €200 voor de individuele vrijwilliger. De wisseltrofee blijft een jaar in bezit, waarna de prijswinnaars als herinnering een foto van de trofee ontvangen.

Criteria Vrijwilligersprijs 2021

  • Geef duidelijk aan waarom de genomineerde persoon of groep voor de prijs in aanmerking moet komen.
  • De genomineerde is woonachtig en actief in de gemeente Kampen.
  • De leeftijd van de genomineerde is niet bepalend.
  • De kwaliteit van het vrijwilligerswerk telt mee.
  • Creativiteit, vindingrijkheid en originaliteit worden beloond.
  • Nieuwe of vernieuwende activiteiten zoals burgerinitiatieven en wijkactiviteiten worden gewaardeerd.
  • Inzet, betrokkenheid en motivatie van de genomineerde en het doel van het vrijwilligerswerk zijn van belang.
  • De genomineerde moet de intentie hebben het vrijwilligerswerk te blijven doen.
  • Vrijwilligerswerk dat door is gegaan of op een andere manier is opgepakt tijdens de coronaperiode wordt gewaardeerd.