Voorlopige cijfers schade jaarwisseling bekend

Na iedere jaarwisseling wordt de gemeente geconfronteerd met schade in de openbare ruimte. De balans van de afgelopen jaarwisseling is inmiddels opgemaakt. De bedragen geven de voorlopige herstelkosten weer van schade aan de gemeentelijke eigendommen of in de openbare ruimte. Ten opzichte van de schadecijfers van de jaarwisseling 2017 / 2018 is een dalende lijn zichtbaar.

Schade jaarwisseling 2018 / 2019:

  • Groen: € 1.000,00
  • Afvalbakken: € 4.790,00
  • Verkeersborden: € 1.041,85
  • Speeltoestellen: € 3.871,04

Totale kosten: € 10.702,89

Het totale schadebedrag na de jaarwisseling van 2017 / 2018 bedroeg € 17.952,93.

Burgemeester Bort Koelewijn: “Ik ben blij dat de kosten die moeten worden gemaakt om de vernielingen te herstellen naar beneden gaan. Toch blijf ik het betreuren dat dure afvalbakken, speeltoestellen en verkeersborden zinloos vernield worden.”

Deze vernielingen vonden niet plaats op de plekken waar met carbid geschoten mocht worden.

Vervolg

De evaluatie van de jaarwisseling is in volle gang. Afgelopen week zijn er evaluatiebijeenkomsten in Kampen en in IJsselmuiden gehouden. Er volgt nog een evaluatie met het Schuttersgilde en met een aantal contactpersonen uit diverse wijken. Alle opmerkingen worden verzameld en deze worden meegenomen in de eigen evaluatie waarna een evaluatieverslag volgt. De indruk is al wel dat het aanwijzen van plekken waar met melkbussen geschoten mag worden in het algemeen als positief is ervaren.

De inzet is om voor de zomervakantie de lijst met aangewezen plekken voor het carbid schieten te publiceren.