Oekraïne

Gemeente Kampen krijgt veel vragen over de situatie in Oekraïne. Hier leest u meer over de opvang van vluchtelingen en het geven van hulp. Deze pagina wordt dagelijks gecontroleerd en geactualiseerd bij nieuwe ontwikkelingen.

Reactie burgemeester De Rouwe: "Het is dramatisch wat er in Oekraïne momenteel gebeurt. Ik vind het hartverwarmend hoeveel Kampenaren hulp willen bieden aan Oekraïne en haar inwoners. Dat kunnen inwoners het beste doen via organisaties die daar veel ervaring mee hebben: Giro 555, Vluchtelingenwerk is actief en ook het Rode Kruis. Gemeente Kampen zoekt naar huisvesting.”

Opvang vluchtelingen

De gemeente Kampen is op dit moment samen met andere gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland op zoek naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als er locaties zijn gevonden in Kampen, dan wordt dat op deze pagina gemeld. 

Uw woning beschikbaar stellen

De voorkeur gaat uit naar centrale opvanglocaties waar mensen steun bij elkaar kunnen vinden en waar goede centrale voorzieningen te organiseren zijn. Wilt u alsnog meer weten over het beschikbaar stellen van uw woning voor vluchtelingen? Kijk dan op de website van Takecare Bnb.

Goede doelen/inzameling

Veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kijk wat u kunt doen op de website van Vluchtelingenwerk NederlandGiro 555 of het Rode Kruis. Op het actieplatform NLvoorVluchtelingen is een verzameling te zien van alle hulpacties en hulporganisaties die klaar staan voor de vluchtelingen uit Oekräine.

Heeft u een initiatief en wilt u dit alvast met ons delen? Dan kunt u dit doorgeven via oekraine@kampen.nl

Nederlandvoorvluchtelingen.nl

Het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis gaan samenwerken om de opvang van Oekraïners goed te regelen. Hiervoor zijn ze de website www.nederlandvoorvluchtelingen.nl aan het uitbreiden. De website wordt dé website waarop alle informatie staat voor vluchtelingen, en particulieren en bedrijven die vluchtelingen willen helpen. De informatie komt in verschillende talen op de site te staan.   

Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne, wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Hulploket gemeente Kampen

Gemeente Kampen wil meer doen dan huisvesting zoeken en de stadsbrug en de Nieuwe Toren geel/blauw verlichten. Er is een loket: oekraine@kampen.nl. Mail uw vragen en initiatieven naar ons. Uw bijdragen zijn hartverwarmend! Wij kijken of wij initiatiefnemers aan elkaar kunnen koppelen of faciliteren. 

Solidariteitsfonds Oekraïne

Organisaties, verenigingen, stichtingen en geloofsgemeenschappen uit de gemeente Kampen kunnen een bijdrage aanvragen voor hulp aan inwoners van Oekraïne. De bijdrage kunt u aanvragen via www.kampen.nl/solidariteitsfonds.

Ondernemersloket Sancties Rusland

Doet u zaken met Rusland en/of Oekraïne en heeft u hierover vragen? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een Ondernemersloket Sancties Rusland. Hier kunt u terecht voor antwoord op vragen, actuele informatie en gratis advies. Het sanctieloket is bereikbaar:

  • Via de telefoon: het sanctieloket is op werkdagen van 8.30 tot 18.00 bereikbaar op 088 042 42 42.
  • Via de chat: het sanctieloket is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 via de chat bereikbaar.
  • Via e-mail: Stuur uw vraag onder vermelding van uw bedrijfsnaam en dat het over sancties gaat in via het contactformulier van RVO.

Op RVO.nl is ook belangrijke informatie te vinden over zakendoen met Rusland en Oekraïne, zoals een overzicht van de sancties, handelscijfers en antwoord op veel gestelde vragen.

Meer informatie

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.

De oorlog kan ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

Veel gestelde vragen

Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend! Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Nederland wat u kunt doen, bij welke organisatie u terecht kunt en wat de actuele situatie is: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen.

Ja, de mensen uit Oekraïne zijn in de basis geen asielzoekers. Zij hoeven namelijk geen asiel aan te vragen, omdat zij zonder visum 180 dagen in Nederland mogen zijn. Oekraïners vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van het COA. Het COA heeft ook geen opdracht gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het COA biedt deze mensen dus ook geen onderdak, tenzij ze toch (politiek) asiel aanvragen. Dan gaan ze de reguliere procedure in. COA zal zelf de huidige plannen niet wijzigen, want de noodopvang is onverminderd hard nodig!

Kijk voor actuele informatie van de overheid bij rampen, calamiteiten en noodsituaties op www.crisis.nl.

Met ingang van 1 april heeft de Nederlandse overheid de leefgeldregeling voor Oekraïners bedacht, de gemeentes voeren deze uit. De bedragen zijn als volgt:

1.            Vast maandelijks bedrag van € 260 per persoon per maand (€ 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke uitgaven)

2.            Oekraïnse vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Zij kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

De leefgeldregeling gaat in vanaf 1 april en wordt betaald aan de Oekraïense volwassene (ouder/verzorger), niet aan de minderjarige;

Wat hebben wij van u nodig?

Voordat wij tot uitbetaling over kunnen gaan hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Het gaat om de volgende gegevens:

Stap 1:

Inschrijving Burgerzaken

De inschrijving bij Burgerzaken is nodig zodat we de betaling kunnen uitvoeren.

Stap 2:

Openen bankrekeningnummer

Het verzoek aan u is om een rekening bij een Nederlandse bank te openen. Bij de meeste banken in Nederland is het mogelijk een rekening te openen, daar is minimaal een BSN voor nodig. Dit kunt u digitaal doen bij verschillende banken in Nederland. De SNS bank heeft in de Oudestraat 48 in Kampen een filiaal waar geholpen kan worden bij het openen van een rekening. Mail naar snsbank.kampen@sns.nl om daar een afspraak over te maken.

Stap 3:

Doorgeven bankrekeningnummer

We vragen u om zo snel mogelijk aan ons uw bankrekeningnummer door te geven. Dat kan op 06- 21903658 of via oekraine@kampen.nl. Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw bankrekeningnummer. Het liefst een foto van uw bankpas, waarop naam en bankrekeningnummer duidelijk leesbaar zijn. Een ander soort bewijs mag ook;
  • Uw voor- en achternaam en BSN;
  • Verblijfadres;
  • Telefoonnummer en emailadres.

Wanneer u geen bankpas heeft

We begrijpen dat niet iedereen op korte termijn al een bankpas geregeld heeft. Als tussenoplossing kunnen we een BNG prepaid pinpas aan u beschikbaar stellen. Dit is een pas waarmee alleen gepind kan worden, dit is geen bankrekening. De gemeente kan daar bedragen op storten. Mocht u gebruik willen maken van deze optie dan horen wij dit graag van u. Dat kan op 06- 21903658 of via oekraine@kampen.nl

Wij hebben dan de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw voor- en achternaam en BSN
  • Verblijfadres
  • Telefoonnummer en emailadres

Wij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak om de pas aan u uit te reiken.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Gaat u werken of verhuizen? Laat het ons dan weten. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw leefgeldregeling. U kunt de wijzigingen doorgeven op 06- 21903658 of via oekraine@kampen.nl

Betaling

Zodra wij uw bankrekeningnummer ontvangen hebben of de BNG prepaid pinpas hebben uitgereikt, kunnen wij binnen 1 week de eerste betaling doen. Vervolgbetalingen vinden aan het begin van de maand plaats, rond de 5e van de maand.

 

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 180 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Inschrijving als ingezetene

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

De gemeente hoeft niet te onderzoeken of te inventariseren welke verblijfsrechtelijke status precies op deze Oekraïense burgers van toepassing is. Deze Oekraïners hebben in ieder geval rechtmatig verblijf in Nederland.

Gemeenten kunnen gelet op de situatie ervan uitgaan, dat de Oekraïners meer dan twee derde van het komende half jaar in Nederland zullen verblijven. De gemeente vraagt bij de aangifte verder alle voor handen zijnde documenten, waaraan gegevens kunnen worden ontleend.

Identiteit en nationaliteit

Als een Oekraïner zich meldt bij een gemeente en zegt uit Oekraïne te komen en hij of zij een (tijdelijk) verblijfsadres heeft in de gemeente, kan deze persoon in de BRP worden ingeschreven als ingezetene. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit.

Minderjarige kinderen

Voor minderjarigen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Identiteit niet vast te stellen of geen Oekraïense nationaliteit

Personen van wie de gemeente niet de identiteit kan vaststellen, of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Over de te volgen procedure, zowel voor wat betreft het verblijfsrecht als de inschrijving in de BRP, volgt zo spoedig mogelijk informatie. Deze personen kunnen nog geen aangifte doen van verblijf en adres.

Identiteitsdocumenten

De gemeente maakt geen onderscheid tussen Oekraïners met een biometrisch paspoort of met een paspoort zonder biometrie. Een binnenlandse identiteitskaart vermeldt ook de Oekraïense nationaliteit en kan dus ook gebruikt worden voor de vaststelling van de identiteit en de nationaliteit. Het bureau Documenten van de IND heeft toegezegd zo spoedig mogelijk informatie over Oekraïense documenten op te nemen in DISCS.

Inreisdatum niet van belang voor inschrijving

De gemeente hoeft niet te controleren wanneer de Oekraïner de grens van Oekraïne is overgestoken. Deze datum heeft geen invloed op de mogelijkheid om te worden ingeschreven als ingezetene in de BRP. Alle Oekraïners die melden uit Oekraïne te zijn gevlucht, kunnen in beginsel worden ingeschreven in de BRP als ingezetene.

Verblijfstitelcode

De inschrijving in de BRP zorgt ervoor dat de IND automatisch wordt geïnformeerd. De IND zal vervolgens de verblijfsrechtelijke kant verwerken en geeft daarna de verblijfstitel door aan de BRP volgens de gebruikelijke weg. Mogelijk gebeurt dit niet direct, maar op een later moment.

Registratie Niet-ingezetenen

Inschrijving als niet-ingezetene in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is ongewenst, vanwege de verwachte verblijfsduur van meer dan 4 maanden. RNI-loketten moeten betrokkenen daarom verwijzen naar de gemeente waar zij verblijven voor inschrijving als ingezetene.

 

Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne, wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij het CAK subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Er is helaas een groot tekort aan tolken die Oekraïens en Nederlands spreken. Wij zijn naarstig op zoek naar mensen die kunnen helpen. Kent u iemand in uw omgeving die zich zou willen inzetten als tolk? Meld dat dan via oekraine@kampen.nl. Ook als u een tolk nodig heeft kunt u mailen naar dit mailadres.

Gemeente Kampen roept een solidariteitsfonds in voor hulp aan Oekraïners. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 8 maart om voorlopig €55.000 – omgerekend 1 euro per inwoner – beschikbaar te stellen voor het solidariteitsfonds Oekraïne. Organisaties en verenigingen in gemeente Kampen kunnen bedragen van €500 tot €5.000 aanvragen, waarmee hulpinitiatieven uit de Kamper gemeenschap aan Oekraïne of naar Kampen gevluchte inwoners van Oekraïne kunnen worden ondersteund. Voorwaarde is wel dat deze initiatieven de hulp van andere organisaties niet tegenwerken en zelf ook geld inleggen. Stel dat u 500 euro aanvraagt, dan moet u ook 500 euro eigen geld inleggen. Voorbeelden van zaken die kunnen worden vergoed, zijn transport, brandstof, humanitaire goederen zoals generatoren of medicijnen en bijvoorbeeld sport- en spelactiviteiten voor vluchtelingen.

Het aanvraagformulier voor financiële bijdragen uit het solidariteitsfonds is vanaf vrijdag 11 maart te vinden op www.kampen.nl/oekraine.

Ми отримуємо багато запитань щодо реєстрації переселенців людей з України. Наразі національні правила такі:

Для реєстрації в базовому реєстрі муніципалітету Кампен необхідно встановити особу. Це можна зробити за паспортом, ідентифікаційною карткою або документом, що посвідчує особу та має імʼя, написане латиницею. Якщо документ складено лише кирилицею, як у випадку з внутрішнім українським паспортом, необхідно надати довідку, що посвідчує особу. Цю довідку треба отримати в посольстві України в Гаазі.

Діти, які проживають тут з сім'єю і не мають документа, що посвідчує особу, можуть бути зареєстровані на підставі заяви одного/обох батьків під присягою. Заяви під присягою також необхідно зробити при реєстрації для підтвердження сімейних відносин (батьки/дитина, подружжя).

Оцінка документів, прийняття присяг та обробка всіх даних в базовому реєстрі займає багато часу, враховуючи кількість українців, які перебувають у Кампені. Тому слід враховувати, що для реєстрації всіх знадобиться багато тижнів.

Для того, щоб угоди про реєстрацію проходили безперебійно, муніципалітет зв’язується з контактними особами, зокрема, церквами, які приймають багато українців. Приватні особи, які приймають українців у своєму домі за межами координації церков, можуть записатись для реєстрації на burgerzaken@kampen.nl. Цю адресу електронної пошти також можна використовувати для інших питань щодо реєстрації в базовому реєстрі. 

In het Nederlands: Inschrijven van mensen uit Oekraïne in basisregistratie gemeente Kampen

We krijgen veel vragen over het registreren of inschrijven van mensen uit Oekraïne. De landelijke regels zijn als volgt:
Voor inschrijving in de basisregistratie van de gemeente Kampen moet de identiteit kunnen worden vastgesteld. Dit kan met een paspoort, ID-kaart of binnenlands identiteitsbewijs. Als een document alleen in cyrillisch schrift is gesteld, wat het geval is bij de binnenlandse identiteitsbewijzen, moet betrokkende daarnaast een certificaat van identiteitsvaststelling van de Oekraïense ambassade in Den Haag overleggen. Ongedocumenteerde Oekraïners kunnen alleen worden ingeschreven met een certificaat van identiteitsvaststelling.

Kinderen die in gezinsverband hier verblijven en geen identiteitsdocument hebben, kunnen worden ingeschreven op basis van een door de ouder(s) afgelegde verklaring onder ede. Voor het vastleggen van familierelaties (ouder/kind, echtgenoten) moeten bij de inschrijving eveneens verklaringen onder ede worden afgelegd.
Het beoordelen van documenten, het afnemen van verklaringen onder ede en het verwerken van alle gegevens in de basisregistratie kost, gezien ook het aantal in Kampen verblijvende Oekraïners, veel tijd. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat het vele weken in beslag gaat nemen om iedereen in te schrijven.

Om de afspraken voor inschrijving in goede banen te leiden wordt er vanuit de gemeente (Burgerzaken) contact opgenomen met de contactpersonen van onder meer de kerken waar veel Oekraïners worden opgevangen. Particulieren die, buiten de coördinatie van de kerken om, als gastgezin Oekraïners in huis hebben kunnen zich voor de inschrijving melden via burgerzaken@kampen.nl. Ook voor overige vragen over de inschrijving in de basisregistratie kan dit mailadres worden gebruikt.

 

Iedereen die beschikt over een, al dan niet verlopen, identiteitsdocument zijnde een biometrisch paspoort, identiteitskaart of binnenlands paspoort, kan direct worden ingeschreven. Ook degenen dus met een binnenlands paspoort met alleen Cyrillisch schrift. In het aangifteformulier is dit als het goed is, al dan niet met hulp, al omgezet naar Latijns schrift. Eventueel wordt dus nog aanvullend een Verklaring onder ede afgenomen.

Kinderen die hier met hun ouder(s) verblijven en geen identiteitsdocument hebben kunnen direct worden ingeschreven op basis van een door de ouder(s) afgelegde Verklaring onder ede.

Iedere meerderjarige die niet beschikt over een identiteitsdocument kan niet direct worden ingeschreven. Enkel een geboorteakte is niet voldoende.

Iedere minderjarige die niet in gezinsverband hier verblijft en niet beschikt over een identiteitsdocument kan niet direct worden ingeschreven. Ook hier geldt dat bijvoorbeeld enkel een geboorteakte niet voldoende is.

Voor beide laatste categorieën geldt dat zij eerst via het Oekraïens Consulaat in Den Haag een certificaat van identiteitsvaststelling moeten halen. Het Consulaat checkt gegevens via Kyiv en geeft een document af met daarop een foto. Op basis van dit document kan betrokkene dan worden ingeschreven.

Inschrijven bij het Consulaat in Den Haag 

De Oekraïense ambassade kan een certificaat (bewijs) aan u geven dat u de Oekraïense identiteit en nationaliteit heeft. U kunt dit certificaat aanvragen op werkdagen tijdens het spreekuur 9.00 - 13.00 uur op Zeestraat 78 in Den Haag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Met het certificaat kan de gemeente u inschrijven in de BRP. U heeft hiervoor een pasfoto nodig.

Als de gemeente of ambassade uw identiteit en nationaliteit niet kan vaststellen, dan kan de gemeente u nu niet inschrijven.

 

Een verhuizing binnen gemeente Kampen moet hij/zij doorgeven aan Burgerzaken via dit formulier: https://www.kampen.nl/verhuizen/verhuizing-doorgeven. Het formulier mag fysiek worden verstuurd, per mail naar info@kampen.nl, in de brievenbus van het stadhuis worden gedaan of worden afgegeven bij de receptie in het stadhuis.

Nadat u uw betaalgegevens (bankrekening nummer of aanvraag BNG prepaid pas) bij de gemeente heeft aangeleverd,  volgt er een check op uw gegevens bij het de Basis Registratie Personen. Voor toekenning van het leefgeld wij na of 1) een geldig woonadres heeft binnen gemeente Kampen 2) een BSN heeft 3) aanvullende inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit werk. Hierdoor kan het ongeveer een week duren tussen het moment dat u uw betaalgegevens heeft aangeleverd en het leefgeld op uw rekening/BNG prepaid pas stort.

Ja, u kunt uw leefgeld ontvangen door een BNG prepaid pas bij ons aan te vragen. Hiervoor levert u de volgende gegevens aan op Oekraine@kampen.nl: voor- en achternaam, geboortedatum, BSN, woonadres. Indien u het leefgeld van uw minderjarige kind op uw BNG prepaid pas gestort wil krijgen, dan hebben we ook de gegevens van uw minderjarige kind nodig.  

Dit kan, maar is afhankelijk van de bank waarbij u een bankrekening aanvraagt. Sommige banken vragen voor het openen om een internationaal paspoort.

In tegenstelling tot andere gemeenten binnen regio IJsselland heeft Kampen op dit moment nog geen gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Het is wel de bedoeling dat die er komt, mede op verzoek van het Rijk. Het college van burgemeester en wethouders liet uitvoerig onderzoeken waar groepen vluchtelingen uit Oekraine opgevangen zouden kunnen worden.