Bouw parkeergarage Buitenhaven

In Kampen wordt gewerkt aan de bouw van een nieuwe parkeergarage aan de rand van de binnenstad. De parkeergarage biedt ruimte aan 223 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt het gebied rondom de parkeergarage opnieuw ingericht.

In januari 2017 legde de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) de werkzaamheden stil naar aanleiding van berichten in de media dat er tijdens de heiwerkzaamheden werknemers ziek waren geworden. Het werk lag toen al stil vanwege te verwachten hoge trillingswaarden richting woningen aan De Hagen. De afgelopen periode hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden en is er een nieuw uitvoeringsplan gemaakt. Op basis hiervan heeft de Inspectie SZW de bouwstop opgeheven, is er een nieuwe palenmethode besteld en heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld. Hiermee kan het werk op een verantwoorde en veilige wijze voor werknemers en omwonenden hervat worden.

In de week van 19 februari start bouwbedrijf Hegeman met de voorbereidende werkzaamheden en vanaf 26 februari worden de resterende funderingspalen ingebracht. Dit neemt ongeveer tien dagen in beslag. Omdat met de vorige methode de trillingswaarden werden overschreden, wordt voor de resterende palen een nieuwe, trillingsarme palenmethode gebruikt. Deze palen worden niet geheid, maar geboord.

Voor het vervolg van de werkzaamheden werken aannemer en onderaannemers volgens een nieuw uitvoeringsplan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dat plan is door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Hierin staat onder welke passende beschermingsmaatregelen gewerkt moet worden. Hier wordt tijdens de hele bouw ook toezicht op gehouden.

Ook voor de omgeving is een plan gemaakt waarin thema's als bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie staan beschreven. Gemeente en aannemer houden op korte termijn een inloopbijeenkomst waarin belanghebbenden mee kunnen denken over deze thema's en oplossingen kunnen aandragen voor eventuele knelpunten. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.

Als alles volgens planning verloopt staat er voor het einde van dit jaar een mooie, nieuwe parkeergarage die niet alleen ruimte biedt aan 223 parkeerplaatsen, maar ook een kwaliteitsimpuls oplevert voor de omgeving.

Parkeren en bereikbaarheid

Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op de groenstroken tegenover het gezondheidscentrum en op een puinverharding bij het Bolwerk. In totaal gaat het om ongeveer 80 tijdelijke parkeerplaatsen.

Een grotere versie van de kaart met alternatieve parkeervoorziening staat in het onderstaande PDF-bestand.

alternatieve_parkeervoorziening.pdf

Parkeervoorziening Buitenhaven

Informatie

Omwonenden worden via brieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook is er nauw contact met de klankbordgroep Buitenhaven. Actuele informatie vindt u op deze pagina (www.kampen.nl/parkeergaragebuitenhaven). Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Facebookpagina 'Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven'. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met het meldpunt parkeergarage Buitenhaven via 06-10041492.