Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven

In Kampen wordt gewerkt aan de bouw van een nieuwe parkeergarage. De parkeergarage biedt ruimte aan 223 parkeerplaatsen. Naast extra parkeercapaciteit aan de rand van de binnenstad, wordt het gebied rondom de parkeergarage opnieuw ingericht. Zo wordt er gewerkt aan de groeninrichting, komen er nieuwe voetpaden en worden de Noordweg en de Oranjesingel opnieuw ingericht. De omwonenden zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de plannen.

Werkzaamheden liggen stil

In augustus is begonnen met sanering van de vervuilde grond en zijn de kabels en leidingen verlegd. In december zijn vervolgens de heiwerkzaamheden gestart. Naar aanleiding van berichten in de media dat er tijdens de heiwerkzaamheden werknemers ziek zijn geworden, heeft de arbeidsinspectie SZW de werkzaamheden stilgelegd en is een onderzoek gestart. Het werk lag op dat moment al stil in verband met te verwachten hoge trillingswaarden richting de woningen aan De Hagen.

Onderzoek

Naast de arbeidsinspectie hebben ook betrokken partijen (van gemeente tot aannemer) opdracht gegeven tot onafhankelijk onderzoek. Onderzoek moet duidelijk maken of de werkzaamheden op een goede manier zijn verlopen en hoe het project verantwoord verder kan gaan. Het onderzoek neemt een aantal weken in beslag. Ook de GGD doet onderzoek.

Informatie voor omwonenden

Vanwege de ontstane situatie hielden gemeente en betrokken partijen op 1 februari een bijeenkomst voor omwonenden. Tijdens de bijeenkomst is door aanwezigen aandacht gevraagd voor onder andere verkeer, parkeren, overlast, schade aan woningen, vervolg, betere communicatie en gezondheid.

Noordweg weer open

In verband met de werkzaamheden was een gedeelte van de Noordweg sinds augustus afgesloten voor het autoverkeer. Nu de werkzaamheden stil liggen is – mede op verzoek van omwonenden – besloten de Noordweg tijdelijk weer open te stellen. Op het moment dat dit voor het werk noodzakelijk is, wordt de Noordweg weer afgesloten.

Meldpunt

Voordat het werk aan de parkeergarage wordt voortgezet, organiseren we opnieuw een bijeenkomst voor omwonenden over de uitkomsten van het onderzoek en het vervolg.

Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met het meldpunt parkeergarage Buitenhaven via 06-10 04 14 92.

Voor vragen over gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD, contactpersonen Jan van Ginkel of Wanda Krol via (088) 443 06 89.

Tijdelijke parkeerplaatsen

Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op de groenstroken tegenover het gezondheidscentrum en op een puinverharding bij het Bolwerk. In totaal gaat het om ongeveer 80 tijdelijke parkeerplaatsen.

Parkeervoorziening Buitenhaven

Informatie

Actuele informatie over parkeren bij de Buitenhaven vindt u op deze pagina (www.kampen.nl/parkeergaragebuitenhaven). Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Facebookpagina 'Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven'.

Voor een grotere versie van de kaart met alternatieve parkeervoorziening kunt u op onderstaande PDF-bestand klikken:

alternatieve_parkeervoorziening.pdf