Bouw parkeergarage Buitenhaven

In Kampen wordt gewerkt aan de bouw van een nieuwe parkeergarage aan de rand van de binnenstad. De parkeergarage biedt ruimte aan 223 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt het gebied rondom de parkeergarage opnieuw ingericht.

In januari 2017 legde de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) de werkzaamheden stil naar aanleiding van berichten in de media dat er tijdens de heiwerkzaamheden werknemers ziek waren geworden. Het werk lag toen al stil vanwege te verwachten hoge trillingswaarden richting woningen aan De Hagen. De afgelopen periode hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden en is er een nieuw uitvoeringsplan gemaakt. Op basis hiervan heeft de Inspectie SZW de bouwstop opgeheven, is er een nieuwe palenmethode besteld en heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld.

Inmiddels is het werk hervat en is op 26 maart begonnen met het aanbrengen van de nog ontbrekende palen. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind dit jaar afgerond.

Voor het vervolg van de werkzaamheden werken aannemer en onderaannemers volgens een nieuw uitvoeringsplan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dat plan is door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Hierin staat onder welke passende beschermingsmaatregelen gewerkt moet worden. Hier wordt tijdens de hele bouw ook toezicht op gehouden. Ook voor de omgeving is een plan gemaakt waarin thema's als bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie staan beschreven.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vanuit een aantal omwonenden en de wijkvereniging is de nadrukkelijke wens gekomen om de Noordweg tijdens het vervolg van de werkzaamheden open te houden. In overleg met de aannemer is onderzocht of zij het bouwterrein kunnen verkleinen zodat het afsluiten van de Noordweg niet meer nodig is. Dat is deels gelukt. Er zijn periodes tijdens de bouw waarbij het helaas niet te voorkomen is dat de Noordweg dichtgaat, omdat die ruimte dan nodig is voor kranen, betonpompen en voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. De bouw is anders niet (veilig) uit te voeren. In de bouwvakantie is de Noordweg sowieso open. Aan het verzoek van een aantal omwonenden om tijdens de bouw van de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer te maken kan tegemoet gekomen worden.

De tijdelijke verkeersmaatregelen zien er als volgt uit.

Gedeeltelijke openstelling Noordweg

  • Vanaf heden tot en met week 14 Noordweg open
  • Vanaf week 15 t/m week 30 dicht
  • Vanaf week 31 t/m 34 open (bouwvak)
  • Vanaf week 35 t/m week 37 dicht
  • Vanaf week 38 t/m 46 open
  • Vanaf week 47 t/m 51 dicht
  • Week 52 open

Het voetpad/fietspad langs de Noordweg blijft de gehele periode open, behalve tijdens de weken 35 t/m 37 en tijdens de herinrichting van de Noordweg (week 47 t/m 51).

Eenrichtingsverkeer Beatrixstraat

Tijdens de bouw geldt voor de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer vanuit de richting Julianastraat naar de Oranjesingel.

Parkeren en bereikbaarheid

Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op de groenstroken tegenover het gezondheidscentrum en op een puinverharding bij het Bolwerk. In totaal gaat het om ongeveer 80 tijdelijke parkeerplaatsen.

Een grotere versie van de kaart met alternatieve parkeervoorziening staat in het onderstaande PDF-bestand.

alternatieve_parkeervoorziening.pdf

Parkeervoorziening Buitenhaven

Informatie

Omwonenden worden via brieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook is er nauw contact met de klankbordgroep Buitenhaven. Actuele informatie vindt u op deze pagina (www.kampen.nl/parkeergaragebuitenhaven). Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Facebookpagina 'Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven'. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met het meldpunt parkeergarage Buitenhaven via 06 - 100 414 92.