Gemeente past betaaldatum bijstandsuitkeringen aan

De gemeente Kampen gaat de betaaldatum voor bijstandsuitkeringen aanpassen. Vanaf april 2019 wordt de nieuwe betaaldatum rond de 27e van de lopende maand. De reden hiervoor is dat deze datum beter aansluit bij het moment waarop klanten veel van hun rekeningen moeten betalen.

Het gaat om alle uitkeringen op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering en bijzondere bijstand), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

Wethouder Jan Peter Van der Sluis: “De nieuwe betaaldatum sluit beter aan op de betaalstromen van onze klanten, bijvoorbeeld voor woonlasten. De meeste van deze rekeningen moeten vóór het eind van de maand betaald worden, terwijl de uitkering pas halverwege de maand erna wordt uitgekeerd. Sommige klanten komen hierdoor in financiële problemen. Door de betaaldatum te verplaatsen denken we dit probleem voor een deel te voorkomen.”

Luisteren naar ervaringsdeskundigen

Op verzoek van verschillende raadsfracties is samen met ervaringsdeskundigen en ketenpartners onderzocht of de betaaldatum van de uitkeringen verschoven kon worden. De indruk bestond dat klanten door de ‘late’ betaling in de financiële problemen konden komen. Er zijn eind vorig jaar diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Hieruit kwam unaniem de voorkeur voor verplaatsing van de betaaldatum.

Nieuwe betaaldatum per april

De gemeente Kampen betaalde de uitkeringen tot nu toe achteraf rond de 12e van de maand. Uit gesprekken met ervaringsdeskundigen en ketenpartners is gebleken dat het voor klanten beter is om de betaaldatum te verplaatsen naar rond de 27e van de lopende maand. De uitkering over maart wordt nog betaald op 12 april. De uitkering over april wordt volgens de nieuwe methodiek op 26 april overgemaakt. Vanaf dat moment is het betaalmoment steeds rond de 27e.  De gemeente stapt in één keer over op de nieuwe betaaldatum. Dit geeft duidelijkheid voor de klanten. Een gefaseerde verplaatsing geeft een langere periode teveel onduidelijkheid voor klanten. Door de betaaldatum naar voren te verplaatsen ontstaat er geen financieel nadeel voor de klanten.

Extra ondersteuning voor lage inkomens

De gemeente Kampen maakt veel werk van het ondersteunen van mensen met een laag inkomen. In 2018 is er veel extra geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. Ook zijn er nieuwe regelingen gekomen voor mensen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen. Bovendien biedt de gemeente inwoners met (dreigende) geldproblemen, schulden of betalingsachterstanden sinds 2018 advies en de mogelijkheid van budgetbeheer. De verplaatsing van de betaaldatum is een nieuwe stap in de ondersteuning van mensen die moeite hebben met het rondkomen met hun geld.