Eén verordening voor het hele Sociaal Domein

De gemeente Kampen heeft een nieuwe verordening Sociaal Domein. Het is de eerste verordening in Nederland die de regels uit de Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet schuldhulpverlening samenvoegt. Het is een goed instrument om, dwars door alle wetten heen, te werken vanuit de leefwereld van de inwoner.

Het is al weer vier jaar geleden dat het sociaal domein flink werd opgeschud. Omdat de gemeente dicht bij de inwoner staat en inwoners daarom beter kan bedienen, kreeg de gemeente meer taken toebedeeld. Vooral op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpverlening. Sindsdien werken we in de gemeente Kampen samen met alle betrokkenen in het veld aan een uitvoering die dichtbij de inwoner staat en waarbij we integraal en oplossingsgericht werken. Niet vanuit de verschillende wetten, maar vanuit de leefwereld van de persoon die een hulpvraag heeft.

Van negen naar één verordening

Om die verandering goed zichtbaar te maken, heeft de gemeente Kampen nieuwe regels vastgesteld voor het sociaal domein. In de 'Verordening sociaal domein' zijn de belangrijkste gemeentelijke regels voor het sociaal domein vastgelegd. Het gaat om de regels voor werk en inkomen (Participatiewet), maatschappelijke participatie (Wmo), gezond en veilig opgroeien (Jeugdwet) en schuldhulpverlening. De regels uit deze wetten stonden tot nu toe in negen verschillende verordeningen. Door er nu één overzichtelijke set van regels van te maken, wordt het makkelijker ze te vinden. Ook zijn de wetten met elkaar in verband gebracht, waardoor integraler kan worden gewerkt. Het taalgebruik is eenvoudig gehouden, zodat het goed leesbaar is.

Niet de regels, maar de inwoner staat centraal

De nieuwe verordening helpt medewerkers van de gemeente, maar ook andere professionals om samen met de inwoner te zoeken naar de beste oplossing, zonder gebonden te zijn aan allerlei voorschriften. Hiermee kan écht maatwerk worden geboden. Niet alleen een verbetering van de dienstverlening aan de inwoners dus, maar ook een beperking van de administratieve lasten en bureaucratie. De eigen kracht van de inwoner staat hierbij nog steeds centraal. We kijken eerst wat de inwoners zelf of met hulp uit zijn/ haar omgeving kan oplossen. Wanneer dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning.

De medewerkers van de gemeente Kampen werken sinds 1 januari met deze nieuwe verordening, die geschreven werd in samenwerking met Stichting Stimulansz, kenniscentrum in het sociaal domein.

De publieksversie van de nieuwe verordening kunt u hieronder downloaden.

Verordening Sociaal Domein gemeente Kampen (pdf, 1.2 MB)