Belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen eind februari verstuurd

Eind februari hebben wij de gemeentelijke belastingaanslagen verstuurd. Wij brengen hiermee de kosten in rekening voor het door u aangeboden afval in 2020. Ook ontvangt u de belastingaanslag voor 2021. Hiermee betaalt u de onroerendezaakbelasting voor uw woning, bedrijfspand of grond, het vastrecht van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor hondenbezitters de hondenbelasting.

Informatie over de belastingaanslagen

Op de achterkant van de belastingaanslag staat informatie over hoe u kunt betalen en eventueel bezwaar kunt maken. U kunt ook kwijtschelding aanvragen. De overheid heeft hier regels voor. Wij beoordelen met die regels uw vraag om kwijtschelding.

Let op: Heeft u vragen? Bel ons dan via telefoonnummer 14 038. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om alleen naar het stadhuis te komen als dit echt nodig is.

Betalen en automatische incasso

U betaalt het bedrag in 2 keer of via automatische incasso. Dit hangt af van uw keuze of situatie. De betaaldatums staan in de aanslagbrief. Bij automatische incasso schrijven het bedrag in 8 keer van uw rekening af. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 2.500. Moet u minder dan € 50 betalen? We schrijven het bedrag dan in 1 keer af. Voor automatische incasso moet u de gemeente machtigen.

Digitale aanslag via de Berichtenbox

Heeft u zich aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid? U ontvangt de aanslag dan alleen digitaal in de Berichtenbox. Het is daarom belangrijk dat uw gegevens (zoals uw e-mailadres) bij mijnoverheid.nl kloppen. U kunt de belastingen direct vanuit de Berichtenbox betalen via iDEAL. Staat op de papieren aanslag een QR-code? Deze code kunt u scannen met een camera of app op uw telefoon (niet de QR-scanner van uw bank). U wordt dan doorgestuurd naar de betaalmogelijkheid.

Betaal op tijd! Dat voorkomt extra kosten.

Bezwaar?

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of de WOZ-beschikking? Vindt u bijvoorbeeld de waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog? Of kloppen andere gegevens niet? Stuur dan een e-mail naar wozinfo@kampen.nl (over de WOZ-waarde), heffing@kampen.nl (over de belastingaanslag) of invordering@kampen.nl (voor betalingen). Vermeld daarbij het aanslagnummer en waarom u ons een e-mail stuurt. U kunt ook bellen met de medewerkers van de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14 038.

Let op: Bezwaar maken geeft u geen uitstel van betaling. U kunt hier in uw bezwaar wel om vragen.

Taxatieverslag

Het taxatieverslag van uw woning kunt u eenvoudig inzien via de website woz.kampen.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl.

Nieuw: Regel zelf uw belastingzaken op belasting.kampen.nl

Op belasting.kampen.nl kunt u een groot aantal belastingzaken eenvoudig digitaal regelen. U kunt bijvoorbeeld zien hoe vaak u een ondergrondse afvalcontainer heeft gebruikt of hoe vaak uw afvalcontainer is geleegd. Op die manier kunt u zelf controleren of de kosten die u moet betalen kloppen.

U kunt op belasting.kampen.nl ook uw andere belastingaanslagen inzien, uw automatische incasso regelen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

Betalingsproblemen door corona?

Wij versturen de belastingaanslagen aan alle inwoners en ondernemers. Uitstel van betaling is niet mogelijk. Kunt u door omstandigheden de belasting niet betalen? Bijvoorbeeld omdat u door corona minder inkomsten heeft. Neem dan altijd zo snel mogelijk contact met ons op.

Betalen in termijnen

U kunt een bedrag tot maximaal € 2.500 altijd in termijnen betalen. U geeft hiervoor dan een automatische incasso. Wij schrijven het bedrag dan automatisch in 8 keer van uw rekening af.

Heeft u al gekozen voor betaling in termijnen en kunt u dit tijdelijk niet betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om hier afspraken over te maken.

Betalingsproblemen voorkomen

Wij willen voorkomen dat u betalingsproblemen krijgt. Neem daarom altijd zo snel mogelijk contact met ons op als u de belastingaanslag niet kunt betalen. Wij proberen u dan via maatwerk zoveel mogelijk te helpen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Hulp bij betalingsproblemen

Voor hulp bij betalingsproblemen kunt u een e-mail sturen naar invordering@kampen.nl. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 038. Stuurt u een e-mail zet in uw bericht dan altijd uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel de bedrijfsnaam en het aanslagnummer. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw vraag.

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeente!

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt dan het beste contact met ons opnemen. We onderzoeken dan of er iets niet klopt. Als het nodig is passen we de waarde aan.

U kunt ons bellen of een e-mail sturen naar wozinfo@kampen.nl. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Soms komt er een taxateur bij u langs om de waarde te controleren.

Hebben wij een fout gemaakt, dan passen we de WOZ-waarde aan. Bent u het dan nog niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? U kunt dan binnen 6 weken na de datum van de aanslag nog officieel bezwaar maken.

Officieel bezwaar maken

U kunt zonder kosten bezwaar maken. U heeft hier geen gespecialiseerd bureau voor nodig. Een taxatierapport hoeft niet te worden gemaakt en meegestuurd. Dit heeft in de bezwaarfase vaak geen toegevoegde waarde. Na het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde, komt meestal een taxateur bij u langs om de waarde te controleren. Zet daarom altijd uw telefoonnummer of e-mailadres in uw bezwaar. De taxateur kan dan contact met u opnemen en kijkt nog eens kritisch naar alle gegevens.

Bezwaar via bureau niet zonder kosten

Er zijn bureaus die kosteloos willen helpen bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde. De gemeente moet een vergoeding aan deze bureaus betalen als het bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Dit kan oplopen tot bijna 800 euro per bezwaar.

De gemeente betaalt hierdoor extra kosten die wij doorberekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt iedere belastingbetaler in de gemeente Kampen hierdoor voor de omzet van deze bedrijven. Wij helpen u graag en altijd gratis! Natuurlijk mag u zelf kiezen hoe u bezwaar maakt, maar het bezwaar via een bureau is dus niet gratis.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel dan met de medewerkers van de afdeling Administratie en ondersteuning via 14 038. Ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over gemeentelijke heffingen kunt u bij hen terecht. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.kampen.nl/belastingen.