Begroting vastgesteld: balans tussen ambitie en betaalbaarheid 

De begroting 2022 is op 11 november vastgesteld door de gemeenteraad. In de begroting leggen we vast wat we het komende jaar willen bereiken en gaan doen en wat daarvan de kosten zijn. We letten goed op inkomsten en uitgaven en houden ons aan de regels van het Rijk en onze gemeenteraad. 

2022 is het laatste uitvoeringsjaar van ons coalitieprogramma Nieuwe Energie. We blijven ambitieus. We willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar. Ook bouwen we mee aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving. Onze ambities moeten wel betaalbaar blijven. Dat vraagt om een juiste balans tussen de middelen die we vanuit ‘Den Haag’ ontvangen en datgene wat we van u vragen. Dat is onze uitdaging! 

Wat gaan we doen?

Het huishoudboekje van de gemeente Kampen is op orde. Wij gaan financieel gezond het jaar 2022 in. Wij zien kans om in het nieuwe jaar geld te besteden aan belangrijke onderwerpen die leven in Kampen. Denk aan de energietransitie. Steeds meer gaan we ook in gemeente Kampen over naar energie van duurzame bronnen als zon en wind. Denk ook aan de woningnood. Iedereen wil graag in een geschikt huis wonen.

Wij gaan daarom vaart zetten in het bouwen van woningen – in de stad Kampen en in de dorpen. Ook de lokale economie willen wij graag een boost geven; helemaal na de ellende die corona voor veel ondernemers met zich meebracht. Daarnaast zorgen we dat de stad onderhouden blijft en de dienstverlening aan inwoners op een goed niveau blijft. 

Krachtig optreden, dat willen wij graag blijven doen. Ook in de jaren na 2022. Wij hebben al zicht op de onderwerpen die belangrijk zijn in de periode 2022 tot en met 2025. Via de gemeenteraad oefende u hierop invloed uit. Het gaat onder andere om de herinrichting van Schans-Buitenwacht, pleinen voorzien van groen en natuur, toezicht en handhaving versterken en het verbeteren van de binnenstad. Voor deze acties en toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden is een financiële buffer nodig. In ons huishoudboekje van 2022 houden we daarmee rekening.   

  Het oog wil ook wat

  In de afbeelding zijn de cijfers op een aansprekende manier weergegeven. Voor een betere leesbaarheid kunt u de pdf openen.

  PDFBegroting in 1 oogopslag 2022 (0,5 MB, pdf)

  De cijfers overzichtelijk onder elkaar

  Hoeveel ontvangen we en wat geven we uit?

  We ontvangen:

  • € 111,7 miljoen van het Rijk en overige overheden
  • € 49,3 miljoen lokale heffingen en andere inkomstenbronnen
  • € 161,0 miljoen bij elkaar opgeteld

  Dit bedrag bestaat voor 26,4 miljoen euro uit lokale heffingen. Dit is opgebouwd uit:           

  • € 12,7 miljoen OZB
  • € 3,1 miljoen Riool
  • € 4,8 miljoen Afval
  • € 0,7 miljoen leges burger
  • € 1,2 miljoen vergunningen
  • € 0,3 miljoen hondenbelasting
  • € 1,9 miljoen parkeren
  • € 1,7 miljoen overig

  En voor € 22,9 miljoen euro uit andere inkomsten. Dit is opgebouwd uit:

  • € 2,3 miljoen reserve
  • € 3,4 miljoen huren
  • € 1,2 miljoen dividend
  • € 10,8 miljoen grondbedrijf
  • € 5,2 miljoen overig

  Wat geven we waaraan uit?

  Hieronder ziet u hoeveel we uitgeven per onderdeel en hoeveel dit omgerekend per inwoner is. De gemeente Kampen heeft 54.814 inwoners.

  • € 4,5 miljoen voor Bestuur en Ondersteuning, per inwoner € 82
  • € 5,0 miljoen voor Veiligheid, per inwoner € 91
  • € 8,9 Verkeer, vervoer en waterstaat, per inwoner 162
  • € 1,2 miljoen voor Economie, per inwoner € 22    
  • € 8,4 miljoen voor Onderwijs, per inwoner € 153
  • € 18,6 miljoen voor Sport, cultuur en recreatie, per inwoner € 339
  • € 62,5 miljoen voor Sociaal domein, per inwoner € 1.140
  • € 11,3 miljoen voor Volksgezondheid en milieu, per inwoner € 206
  • € 13,0 miljoen voor Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, per inwoner € 237
  • € 1,7 miljoen voor Algemene dekkingsmiddelen, per inwoner € 31
  • € 18,2 miljoen voor Overhead, per inwoner € 332
  • € 3,6 miljoen voor Reserves, per inwoner € 66                       

  Wat ga ik betalen in 2022?                             

  • € 127 rioolheffing                    
  • € 318 OZB (gem. woningwaarde € 247.000)                  
  • € 223 afval (vastrecht + 21 ledigingen restafval 40 liter)

  PER SALDO

  • € 161,0 miljoen inkomsten          
  • € 156,9 miljoen uitgaven
  • € 4,1 miljoen resultaat begroting