Nieuws

Overzicht met nieuwsberichten van de gemeente Kampen.

Ontwikkelingen Lelystad Airport

Dinsdag 16 april 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een besloten...

Adoptieoverdracht oorlogsmonumenten

Op dinsdag 16 april vindt de jaarlijkse adoptieoverdracht van de vier oorlogsmonumenten in Kampen plaats. In het kader van de landelijke actie ...