Adviesraad sociaal domein nieuwe naam adviesraad

De Adviesraad maatschappelijke ondersteuning gaat vanaf 1 januari 2022 verder onder de naam Adviesraad sociaal domein. Deze naam maakt direct duidelijk op welk gebied de adviesraad actief is. Inhoudelijk verandert er niets. De Adviesraad sociaal domein blijft de gemeente Kampen vanuit haar onafhankelijke positie adviseren.

De adviesraad houdt zich bezig met de onderwerpen: jeugd, ouderen, mensen met een beperking, vrijwilligers, mantelzorgers, geestelijke gezondheidszorg en participatie. Daarnaast adviseert de adviesraad gevraagd en ongevraagd over andere relevante thema’s en onderwerpen binnen het sociaal domein. De Adviesraad sociaal domein vergadert iedere laatste woensdag van de maand.

Contact met de adviesraad

Heeft u vragen voor de adviesraad of wilt u informatie over het werk van de adviesraad? U kunt contact opnemen met de adviesraad via het e-mailadres adviesraadsd@kampen.nl.

Logo Adviesraad sociaal domein Kampen