Minimaal 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen

20 januari 2023
nieuws

De komende 10 jaar bouwt deltaWonen minstens 900 nieuwe sociale huurwoningen in Kampen. Dat staat in het akkoord dat wethouder Jan Peter van der Sluis en directeur-bestuurder van deltaWonen Evert Leideman op donderdag 19 januari hebben ondertekend. Het gaat hierbij zowel om appartementen, als om grondgebonden woningen.

Afspraken op hoofdlijnen

In het akkoord zijn verschillende afspraken op hoofdlijnen gemaakt. Deze afspraken gaan niet alleen over aantallen, maar ook over de grootte en over de kwaliteit van de woningen. Het is de bedoeling dat er duurzame woningen worden gebouwd op een circulaire manier. Daarbij kunnen op termijn materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. DeltaWonen houdt rekening met het milieu door te kiezen voor bouwmethodes die de natuur zo min mogelijk belasten. Deze duurzame manier van bouwen sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Kampen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over flexwonen. Hierbij gaan de gemeente en deltaWonen versneld woningen bouwen die 10 tot 15 jaar op een locatie mogen blijven staan. Door te kiezen voor flexwonen, komen mensen die zoeken naar huisvesting sneller in aanmerking voor een woning. De woningen zijn van dezelfde kwaliteit als ‘gewone’ bouw. Ze zijn verplaatsbaar, vandaar dat er gesproken wordt over ‘flexwonen’. De gemeente zal de locaties voor deze woningen beschikbaar gaan stellen.

In dit akkoord is ook afgesproken dat gemeente en deltaWonen verdere afspraken gaan maken over wonen met zorg. Hierbij valt te denken aan meer levensloopbestendige woningen en zelfstandig begeleid wonen in samenwerking met een zorgpartij.

Het grootste deel van deze woningen, wordt gebouwd in Reevedelta, het gebied ten zuidwesten van Kampen dat volop in ontwikkeling is. De rest van de woningen wordt op verschillende andere plekken in de stad gebouwd. Gemeente Kampen en deltaWonen zoeken samen naar locaties voor deze nieuwe sociale huurwoningen.

Wachtlijsten verkorten

In het hele land is de vraag naar betaalbare woningen hoog. Ook in Kampen is dat het geval – op dit moment zijn er circa 6000 mensen actief op zoek naar een woning. Met de bouw van deze woningen, vinden veel zoekenden in gemeente Kampen een nieuwe woning.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier