Meer kansen voor flexibele huisvesting in Kampen

11 mei 2023
nieuws

Gemeente Kampen wil de druk op de woningmarkt verlichten door flexibele huisvesting voor de spoedzoekers mogelijk te maken. Gemeente Kampen en deltaWonen hebben de intentie om samen op meerdere plekken in Kampen flexwoningen te plaatsen. Uit een locatieonderzoek komt de Buitenbroeksweg naar voren als locatie die zich goed leent voor ongeveer 40 flexibele woningen. In het gebied Reevedelta worden nog twee locaties gezocht.

Voordat een definitief besluit wordt genomen over het bouwen van flexwoningen aan de Buitenbroeksweg is eerst nog meer onderzoek nodig. Het gaat dan om natuur- en bodemonderzoeken. De inrichting van het gebied wordt in overleg met omwonenden bepaald.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn sociale huurwoningen die voor een periode van 10 tot 15 jaar op een locatie komen te staan en die vervolgens ergens anders kunnen worden geplaatst. De woningen zijn speciaal voor spoedzoekers; mensen die heel dringend een huis nodig hebben. Iedereen kan spoedzoeker zijn of worden: Een man of vrouw in scheiding, een statushouder, een expat of juist een jong stel dat al tijden bij ouders op zolder woont omdat ze geen geschikte woonruimte kunnen vinden.

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis: “We zien een grote spoedvraag voor woningen door bijvoorbeeld scheidingen, voor starters op de woningmarkt en voor mensen met een verblijfsstatus. We weten ook dat de huidige woningmarkt onder druk staat. Als gemeente doen we wat we kunnen om de doorstroming op de woningmarkt te blijven bevorderen. Om ervoor te zorgen dat de druk op reguliere woningmarkt niet nog groter wordt, zien we daarom kansen in flexibele wooneenheden. Hiermee voegen we woonruimte toe in plaats van dat er een beroep op de huidige markt gedaan wordt.”

De vraag naar huurwoningen is groot in Kampen. deltaWonen en gemeente Kampen willen flexwoningen plaatsen, omdat hiermee in korte tijd veel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden en daarmee snel aan de spoedvraag kan worden voldaan.

Evert Leideman, directeur-bestuurder deltaWonen: “deltaWonen wil deze woningen, van permanente kwaliteit, bouwen met oog voor duurzaamheid en voor het milieu: we kiezen voor houtbouw, zodat we het materiaal kunnen recyclen. Bovendien worden de woningen gemaakt in de fabriek en vervolgens geplaatst op de bouwlocatie. Zo hebben we minder verkeersbewegingen en daarmee minder stikstofuitstoot. Daarnaast worden de woningen zeer energiezuinig, zodat de bewoners een lage energierekening hebben. En, belangrijk voor de omgeving, de woningen zien er mooi uit; het worden volwaardige woningen. Zo voegen we in korte tijd een mooi aantal duurzame, goed uitziende woningen toe aan de gespannen woningmarkt in Kampen. Win-win-win!

Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente Kampen en deltaWonen.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen