Kampen krijgt een zelfregiecentrum voor inwoners in een kwetsbare positie

06 februari 2024
nieuws

Op ontdekkingsreis naar herstel! Een gloednieuw hoofdstuk begint in Kampen met de goedkeuring van burgemeester en wethouders voor een tweejarige pilot: het zelfregiecentrum. Dit is een laagdrempelige zelfhulp- en ontmoetingsplaats waar mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid kunnen werken aan hun herstel. Het zelfregiecentrum zal plaats krijgen in de oude Eeka fabriek in IJsselmuiden.

Gemeenten moeten in het kader van de landelijke decentralisatieopgave acties ondernemen om ervoor te zorgen dat mensen die dit nodig hebben, beschermd thuis kunnen wonen. Deze maatregelen omvatten het implementeren van beleid en voorzieningen die de beweging naar beschermd thuis ondersteunen. De gemeente Kampen heeft in het lokaal uitvoeringsplan 'Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis' acties benoemd die het aanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Sinds mei 2022 is de gemeente Kampen in gesprek met meerdere organisaties over het inrichten van een laagdrempelige, activerende voorziening voor mensen met psychische klachten. In een tweejarige pilot beoordeelt de gemeente de meerwaarde van het zelfregiecentrum, zodat bij gunstige resultaten en een succesvolle evaluatie, dit centrum als een blijvende voorziening kan worden opgenomen in de sociale basis.

Wethouder Bernard van den Belt: ”Als gemeente zijn we ook verantwoordelijk voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Met dit zelfregiecentrum geven we deze mensen de kans zich beter te voelen en op een fijne manier hun leven weer op de rit te krijgen.”  

Wat is een zelfregiecentrum?

Een zelfregiecentrum is een laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplaats waar mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid kunnen werken aan hun herstel. De activiteiten in deze centra zijn initiatieven van de deelnemers zelf en worden door hen georganiseerd. Zelfregiecentra bieden mogelijkheden die mensen in staat stellen om te gaan met tegenslagen in het leven. Een ziekte, een ontslag, een echtscheiding of een sterfgeval kan bijna iedereen overkomen, maar is beter te dragen met een sociaal netwerk voor emotionele steun en praktische hulp. Zelfregiecentra bieden zo’n netwerk en hebben daarmee een preventieve en signalerende functie.

Stichting Focus 

Stichting Focus is een zelfregie- en herstelinitiatief in Zwolle met als doel het verbeteren van de positie van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Tijdens de verkenning namen drie organisaties deel vanuit hun ervaring met het leiden van zelfregiecentra. Vanuit het zelfregiecentrum wordt de samenwerking ook opgezocht met andere lokale partners.

Huisvesting

Het zelfregiecentrum zal gehuisvest worden in de voormalige Eeka fabriek in IJsselmuiden, waarvoor twee ruimtes worden gehuurd. 

Deze locatie, met ateliers, een workshopruimte, keuken en toiletten, biedt toegankelijkheid en flexibiliteit. Na gesprekken met belanghebbenden en aanvraag van een omgevingsvergunning, is de locatie goedgekeurd voor de 2-jarige pilot.

Op 6 februari geeft het college hiervoor officieel groen licht, waarna stichting Focus kan starten met de voorbereidingen. Het zelfregiecentrum zal vijf dagdelen per week open zijn.