Overzichtsfoto projectgebied Hanzewijk-noord

Inloopbijeenkomst over bouwplannen in Hanzewijk-noord

23 juni 2022
nieuws

Op dinsdag 5 juli 2022 is er van 19.00 tot 20.30 uur in wijkcentrum De Reyersdam een inloopbijeenkomst over de bouwplannen in het gebied dat omgrensd wordt door de Dr. Damstraat, het Hanzeplein, de Colijnlaan en wijkcentrum De Reyersdam. In aansluiting op online bijeenkomsten voor omwonenden in december 2021 en januari 2022 krijgt iedereen die geïnteresseerd is deze avond inzicht in de plannen voor het nieuw te bouwen schoolgebouw met gymzaal voor de Dr. H. Bouwmanschool en Iris opvang (Kindcentrum Bouwman) en Kindcentrum O.J.S. het Scala, de 63 nieuw te bouwen huurappartementen van deltaWonen en de inrichting van de openbare ruimte. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig, u kunt binnenlopen op het moment dat het u het beste uitkomt.

“Sinds 1990 is de Hanzewijk stapsgewijs vernieuwd. We staan nu aan de vooravond van de laatste stap: het afronden van centrumgebied-noord, ook wel Hanzewijk-noord. In het gebied dat omgrensd wordt door de Dr. Damstraat, het Hanzeplein, de Colijnlaan en wijkcentrum De Reyersdam gaan we een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met gymzaal voor Kindcentrum Bouwman en Kindcentrum O.J.S. het Scala bouwen. Dat is nodig, want de huidige gebouwen van beide scholen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In het nieuwe gebouw gaan beide scholen het onderwijs en de opvang ieder op hun eigen manier integreren. Ook gaat woningcorporatie deltaWonen in dit deel van de Hanzewijk 63 sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens bouwen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar woningen in Kampen”, aldus projectwethouder Albert Holtland.

Inloopbijeenkomst 5 juli 2022

Vertegenwoordigers van de gemeente geven een toelichting op het op 21 juni 2022 door het college vastgestelde ontwerp-uitwerkingsplan en op het in 2021 door de raad vastgestelde stedenbouwkundig plan. Naar aanleiding van online bijeenkomsten met omwonenden in december 2021 en januari 2022 is er een basisontwerp opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook dit is deze avond te bekijken. Zodra volgend jaar de bewoners van de nieuw te bouwen appartementen bekend zijn, zet de gemeente dit basisontwerp met hen en omwonenden om in een definitief ontwerp. Op de inloopavond van 5 juli zijn ook vertegenwoordigers namens deltaWonen aanwezig om een toelichting te geven op het definitief ontwerp voor de nieuw te bouwen huurappartementen. Aan het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw met gymzaal wordt nu nog volop gewerkt. Daar kunnen dus nog geen beelden van worden getoond tijdens de inloopbijeenkomst op 5 juli. Vertegenwoordigers namens Kindcentrum Bouwman en Kindcentrum O.J.S. het Scala geven deze avond wel een impressie van het kleur- en materiaalgebruik en eventuele referentiebeelden voor het nieuwe schoolgebouw met gymzaal.

Terinzagelegging ontwerp-uitwerkingsplan

Vanaf 29 juni tot en met 10 augustus 2022 ligt het ontwerp-uitwerkingsplan voor Hanzewijk-noord ter inzage. Het plan is in deze periode in te zien in het stadhuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en wordt het definitieve uitwerkingsplan gemaakt. Dit plan wordt vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Contact met de gemeente

U kunt online een afspraak maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier